Leova

Școala Profesională din Leova – o șansă pentru viitorul tinerilor

Motto:
„Școala nu face profeți și oameni geniali,
ci cărturari și profesioniști”.

Deviza corpului didactic al Școlii Profesionale din Leova este: Formarea unui elev cult, inteligent, creativ şi liber, capabil să se adapteze la condiţiile de schimbare a vieţii, dezvoltarea continuă a abilităţilor, competenţelor şi aptitudinilor profesionale solicitate pe piaţa muncii din țară.
Școala Profesională din orașul Leova prestează servicii de instruire de cea mai înaltă calitate, astfel încât elevii au posibilitate să atingă un nivel înalt de pregătire teoretică și practică la specialitățile: electrogazosudor – montator; tăietor cu gaze; viticultor-vinificator, pomicultor (grupele conexe, termen de instruire trei ani); la grupele de meserii: tractorist-mașinist în producția agricolă; mecanic auto; croitor (confecționer) îmbrăcăminte la comandă; placator cu plăci” (termen de instruire – doi ani).
De menționat faptul că elevilor li se oferă bursă, dejun și prânz gratuit la cantina școlii, precum și cămin, unde de curând au fost create condiții decente de trai. În cămin funcționează și un punct medical. Grupele de elevi la meseriile mecanic-auto, viticultor-vinificator, pomicultor și tractorist mașinist în producția agricolă pot aplica și la instruirea în conducerea auto la poligonul școlii. Administrația instituției a procurat un automobil nou, a fost amenajat poligonul auto, disponibil pentru instruirea în conducere cu marcaje rutiere, astfel încât elevii pot conduce fără dificultăți în trafic și obține permisul de conducere (categoria „B”).
În aceste zile frumoase de toamnă, elevii de la specialitatea „Viticultor–vinificator. Pomicultor” au participat în modul cel mai activ la recoltarea strugurilor din recolta anului 2020. Ghidați de dascălii lor, tinerii și tinerele au recoltat struguri de soiul autohton „Feteasca Neagră”, foarte solicitat pentru producerea vinului de calitate. Vinificarea strugurilor s-a petrecut în vinăria școlii, care este înzestrată cu utilaj modern. În premieră absolută, extragerea substanțelor colorante și fenolice în acest sezon s-a decis să se producă prin metoda macerării carbonice a strugurilor întregi, pentru ca elevii să însușească și această metodă, diferită de metoda clasică a producerii vinului roșu.
Mai mult, zilele trecute, la gospodăria didactică a școlii a fost organizată o masă rotundă cu tema: „Agricultura performantă în viticultură”, în cadrul căreia au fost vernisate expoziții cu cei mai frumoși, de calitate struguri de diferite soiuri cultivate pe cele 4 ha de teren experimental al instituției. Ciorchinele a fost vedeta incontestabilă a acestui eveniment inedit, dedicat strugurilor delicioși. Directorul școlii profesionale, Nicolae Basarab, susține că în această toamnă recolta de struguri, atât la soiurile de masă, cât și la cele tehnice, este bună, iar calitatea bobițelor e pe potriva exigențelor pieței.

„Școala noastră pregătește specialiști calificați”
Nicolae Basarab (în imagine), directorul Școlii Profesionale din orașul Leova, a relevat:

– După cum se știe, acum câțiva ani, autorităţile țării se angajaseră ca până în 2020 să restructureze radical sistemul învățământului profesional, un sistem considerat ineficient, moştenit din perioada sovietică. Unele şcoli de meserii au fost închise, câteva comasate, iar altele au fost reorganizate în centre de excelență. Evident, intenția este una lăudabilă, „cu bătaie lungă”. Dar, pentru modernizarea lor şi racordarea la cerinţele pieţei muncii, autoritățile mizau pe un suport bugetar din partea Uniunii Europene, bani ce urmau să acopere cea mai consistentă parte a reformei, şi anume renovarea clădirilor şcolilor profesionale, dotarea acestora cu echipamente şi laboratoare moderne.
Oricum, afirm cu toată certitudinea că, deşi mai sunt rezerve la capitolul dotare cu echipamente, şcolile de meserii, inclusiv instituția pe care o conduc, au devenit în ultimii ani mai atractive pentru tineri. Drept dovadă e statistica cererilor de admitere: chiar și în condițiile extreme de dure din anul curent, impuse de măsurile de restricție și de prevenire a răspândirii infecției Covid-19, am reușit să înmatriculăm la anul întâi 139 de elevi din raioanele Leova, Cantemir, Hâncești ș.a. În total, instruim 244 de tineri și tinere dornice de a îmbrățișa o meserie solicitată pe piața muncii.
Admiterile au fost organizate în trei etape, la ele participând câteva grupuri de pedagogi, maiștri de producție. Oricum, putem constata că am acoperit, în linii mari, oferta, deși trebuie să recunoaștem că în multe localități mai persistă percepția că învățământul profesional e mai puţin prestigios, e doar o „soluţie de avarie” pentru cei care sunt mai slabi la învățătură, din care cauză mai întâmpinăm dificultăți. În pofida acestor impedimente, încetul cu încetul, atitudinea faţă de şcolile profesionale se schimbă.
Deşi, repet, procesul de pregătire a viitorilor specialiști se desfășoară încă anevoios. În primul rând, din lipsa de mijloace financiare, unii conducători ai unităților agricole nu sunt întotdeauna receptive să instruiască tinerii. Altfel spus, implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea programelor educaționale care să îmbine eficient partea de pregătire profesională teoretică cu cea practică rămâne deocamdată o restanță.
Bucură faptul că, în ciuda dificultăților, a obstacolelor, am reușit să menținem cadrele didactice, iar la meseria croitor–cusător avem un tânăr specialist pe care-l vom susține, îndruma așa cum se cuvine. În vara anului curent, toți pedagogii au susținut cursuri de instruire și perfecționare, cu precădere – în cultivarea abilităților de lucru cu computerul (de a fi pregătiți pentru o eventuală desfășurare a procesului educațional on-line).
Tot în acest context, am procurat cinci calculatoare (momentan, dispunem de 40 de computere), în timpul cel mai apropiat vom mai procura încă cinci. La capitolul realizări, voi mai pomeni câteva momente: am reușit să dotăm cu instrumentarul și echipamentul necesar toate laboratoarele școlii; am procurat mecanisme, utilaje, mașini de spălat, role; am casat unitățile tehnice uzate, depășite de timp; din sursele proprii am procurat o mașină de prășit via, un autoturism nou; de asemenea, am reparat și modernizat căminul școlii, unde avem 263 de locuri; am dotat cu tot utilajul necesar patru bucătării; am instalat opt camere de supraveghere video, sisteme de protecție împotriva incendiilor.
Evident, pe lângă realizări, mai avem un șir de probleme care își așteaptă rezolvarea. Mă refer, în primul rând, la problema demolării unei clădiri (fost cămin), care prezintă pericol pentru viață. iar aceasta poate fi soluționată doar cu suportul financiar al organelor ierarhic superioare. Imaginea acestei clădiri deteriorate este în defavoarea nu numai a instituției noastre, dar și a orașului, a centrului raional, a învățământului profesional din țară, are un impact negativ și asupra atragerii turiștilor.
Cu regret, continua litigiul instituției cu antreprenorul care a executat lucrările la acoperișul unui cămin (mai bine zis, nu a finalizat aceste lucrări). Desigur, ca și în întreaga țară, ne dă mare bătaie de cap numărul mic de pretendenți de a fi înmatriculați al studii, iar această problemă poate fi soluționată doar prin crearea unor condiții mai bune de instruire și educație, de trai în cămin etc. Ne confruntăm cu problema transportării elevilor din raioanele Hâncești, Comrat. Ar fi necesar de modificat unele rute auto pe aceste direcții, în zilele de duminică și de luni. Solicităm susținerea autorităților și în privința comercializării produselor agricole, vinicole. Dorim mult să ne extindem, să predăm ore la mai multe meserii, să avem o gamă mai largă de servicii prestate populației, să instruim la un nivel înalt elevii școlii, ca aceștia să fie pregătiți cât mai bine pentru viață.

Text și imagini:
Ion DOMENCO