Administrația publicăCimişliaȘtiri pe scurt

Audieri publice despre Strategia de dezvoltare a orașului Cimișlia

Primăria orașului Cimișlia a organizat audieri publice privind proiectul Strategiei de dezvoltare comunitară a acestei urbe pentru anii 2020-2025.

În casa de cultură, informează media TV, s-au adunat consilieri orășenești, specialiști ai primăriei, conducători de întreprinderi și simpli cetățeni ai orașului Cimișlia.
“Strategia prevede mai multe direcții de dezvoltare a localității pe următorii cinci ani, a menționat raportorul, Vasile Sidor, specialist în domeniul atragerii investițiilor. În primul plan în strategie se află dezvoltarea infrastructurii orașului. Cetățenii își doresc să vadă un oraș cu drumuri asfaltate, trotuare, străzi illuminate, parcuri și instituții publice- amenajate”.
O atenție deosebită în Strategia de dezvoltare comunitară se acordă sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare a orașului.
De asemenea, sunt propuse obiective concrete în domeniul culturii, sportului, turismului și mediului ambiant.
Cu toate că proiectul acestui document este multilateral, unele obiective strategice din anii precedenți, precum iazul lui Iepure, grădina botanică și piața agro-alimentară , nu și-au regăsit locul în noua strategie, a remarcat consilierul orășenesc, Gheorghe Răileanu.
În cadrul audierilor publice au fost expuse și alte propuneri privind îmbunătățirea Strategiei de dezvoltare comunitară a orașului Cimișlia pentru următorii cinci ani.
Documentul în cauză urmează a fi aprobat la apropiata ședință a Consiliului Orășenesc Cimișlia, preconizată pentru data de 18 septembrie curent.

În imagine: primarul de Cimișlia, Segiu Andronachi, comentează proiectul Strategiei de dezvoltare comunitară a orașului pșentru anii 2020-2025

Ion CIUMEICĂ