Cimişlia

UE acordă sprijin financiar Republicii Moldova, inclusiv la nivel local și regional

Uniunea Europeană a demonstrat, în repetate rânduri, că susține Republica Moldova pe multiple planuri, indiferent cine s-ar afla la guvernare. Din păcate, eforturile făcute de țările europene nu este cunoscut de mulți cetățeni ai Republicii Moldova. În context, recent, în regiunea de sud a Moldovei a fost lansat proiectul „Cartea Albă a proiectelor UE la nivel local: Cimișlia, Basarabeasca, Leova 2016-2020”.

Scopul proiectului, realizat de Asociația Obștească „Prospect”, este să contribuie eficient la informarea cetățenilor privind valorile europene și proiectele realizate cu sprijinul UE în regiuni prin mass-media și societatea civilă locală.
Astfel, se dorește o implicare cât mai plenară a organizațiilor societății civile (OSC) și a cetățenilor Republicii Moldova în procesele decizionale, inclusiv în guvernanța proiectelor de investiții publice, ceea ce va conduce la îmbunătățirea transparenței și la responsabilizarea autorităților.
Această acțiune va promova asumarea de către cetățeni a asistenței în comunitate, prin împuternicirea acestora de a participa la procesul decizional legat de proiectele de investiții locale și le va permite să monitorizeze și să comunice publicului larg impactul acestor proiecte de investiții.
Obiectivul general al proiectului este de a oferi cetățenilor competențe prin participarea constructivă la procesele de luare a deciziilor la nivel local, regional și național.
O persoană bine informată este protejată. UE acordă sprijin financiar Republicii Moldova, inclusiv la nivel local și regional, și populația ar trebui să știe cât mai multe despre această asistență. Motivul este că cetățenii nu prea sunt antrenați în pregătirea acestor proiecte, în luarea deciziilor de către APL și, respectiv, în monitorizarea implementării proiectelor UE, asigurarea durabilității lor.
În rezultatul implementarii proiectului în perioada 3 august 2020 – 31 mai 2021, peste 100 000 de cetățeni din raioanele Cimislia, Basarabeasca, Leova vor deveni mai mult informați prin dezbateri publice, mass media locală, rețelele sociale despre proiectele UE la nivel local. Proiectul se va finaliza cu lansarea broșurii „Cartea Albă a proiectelor UE la nivel local: Cimișlia, Basarabeasca, Leova 2016-2020” în care vor fi incluse articole din ziar, istorii de succes, fotografii, infografice, reportaje, informații de pe rețelele sociale, realizate pe parcursul implementarii proiectului.
În această regiune – raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova – există o structură de mass-media locală: ziarul regional „Gazeta de Sud” din Cimișlia, postul regional de televiziune „Media TV” din orașul Cimișlia, Radio Media Cimișlia, postul local „Bas TV” din Basarabeasca, o serie de web site ale APL, ONG-uri locale, dar ele sunt antrenate insuficient în promovarea proiectelor europene.
Implementarea proiectului „Cartea Albă a proiectelor UE la nivel local: Cimișlia, Basarabeasca, Leova 2016-2020” urmează să treacă in revistă istoriile de succes în realizarea proiectelor europene la nivel local, să încurajeze cetățenii, ONG-urle, APL să sporească impactul proiectelor europene la nivel local.