Activități organizate și susținute de Consiliul Raional Cimișlia

Activități organizate și susținute de Consiliul Raional Cimișlia

Artere rutiere mai bune pentru Satul Nou
În data de 18 iulie 2020, președintele raionului Cimișlia, Mihail Olărescu, a efectuat o vizită de lucru în localitatea Satul Nou, unde a avut loc inspectarea lucrărilor efectuate de Societatea cu Răspundere Limitată „Edilitate” la reabilitarea drumului prin această comunitate.
Consiliul Raional Cimișlia a susținut proiectul, pentru a continua drumul din beton-asfalt prin centrul localității Satul Nou, în calitate de cale de acces spre satele Suric și Sagaidac. Lucrările se execută din sursele financiare ale fondului rutier raional.

Schimb de experiență: Cimișlia-Târnova
Conform planului de activitate al Centrului de Plasament pentru Copiii Separați de Părinți (CPCSP) din orașul Cimișlia, aflat în subordinea Direcției de asistență socială și protecție a familiei din cadrul Consiliului raional, la sfârșitul săptămânii a fost organizată o sesiune video în scopul schimbului de experiență, în colaborare cu Centrul multifuncțional (CM) din satul Târnova, raionul Edineț.
În cadrul sesiunii au fost abordate un șir de subiecte comune, s-a discutat despre dificultățile întâmpinate, precum și despre soluțiile pentru depășirea lor.
Astfel, angajații CPCSP din orașul Cimișlia, în frunte cu Elena Chistol, șefa Centrului, și Antonina Goncearova, directoarea Centrului multifuncțional din localitatea Târnova, au făcut un schimb de experiență în ceea ce privește respectarea regulilor de protecție în perioada pandemiei de COVID-19, desfășurarea lecțiilor online, organizarea petrecerii timpului liber al copiilor din această categorie.
De asemenea, au fost abordate subiecte ce țin de comportamentul conflictual al copiilor din plasament, între ei, dar și cu adulții.
Sesiunea s-a încheiat cu o excursie video organizată prin Centrul Multifuncțional de la Târnova, raionul Edineț, de către Antonina Goncearova.

Ședință a asistenților parentali profesioniști
În a doua jumătate a săptămânii trecute, a avut loc ședința ordinară lunară a asistenților parentali profesioniști.
Agenda evenimentului a conținut aspecte organizatorice în activitatea asistenților parentali profesioniști privind sporirea calității serviciului și creșterea gradului de satisfacere a beneficiarilor.
La ședință au participat nouă asistenți parentali profesioniști din cei 12 angajați.
Șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, Mihail Motroi, a ținut să mulțumească asistenților parentali pentru eforturi și dedicație în activitate, totodată atenționând asupra standardelor minime de calitate, la care trebuie să corespundă serviciul.
În acest context, managerul serviciului, Ana Donia, a prezentat drepturile și obligațiile asistentului parental, conform standardelor minime de calitate (standardul 22), lista documentelor obligatorii în portofoliul asistentului parental profesionist, a vorbit și despre alte momente organizatorice pentru eficientizarea muncii și sporirea calității serviciului.
Documentele obligatorii asupra cărora s-a discutat în cadrul ședinței au fost agenda de lucru a asistentului parental și registrul întâlnirilor copilului cu membrii familiei biologice, ca acte care vor constitui dovezi şi evidenţa tuturor acţiunilor care au fost întreprinse pentru realizarea planului individual de asistență al copilului.

Octavian POPESCU