Cimişlia

Sesiuni de instruire a Grupului Comunitar de Inițiativă din orașul Cimișlia

Asociația Obștească „Pro Cimișlia” continuă implementarea Proiectului „50/50: Drepturi egale, responsabilități egale”. Duminică 19 iulie curent, sala de ședințe de la etajul doi al Casei de cultură din orașul Cimișlia a găzduit două sesiuni de instruire a membrilor Grupului Comunitar de Inițiativă din această localitate.

În debutul evenimentului, Natalia Răileanu, președintă a organizației neguvernamentale sus-menționate, a făcut o succintă prezentare a Proiectului „50/50: Drepturi egale, responsabilități egale”, dezvăluind scopul acestuia, activitățile organizate până în prezent și cele care urmează a fi desfășurate.
Ana Donia, expertă în politici de gender, a avut o amplă prezentare pe mai multe teme. Mai întâi, s-a discutat despre definiția egalității de gen elaborată de către Uniunea Europeană și despre faptul cum legile în vigoare din țara noastră contribuie la respectarea acesteia.
În context, au fost aduse o serie de date statistice privind egalitatea de gen în Republica Moldova, care au trezit un viu interes în rândurile celor prezenți.
În continuare, membrii Grupului Comunitar de Inițiativă, care a fost constituit încă la sfârșitul iernii, printr-o dispoziție a lui Sergiu Andronachi, primar al orașului Cimișlia, au căutat răspuns la întrebarea „De ce societatea noastră rămâne a fi una patriarhală?”; au luat cunoștință de o cercetare sociologică despre rolul bărbaților în respectarea egalității de gen; au examinat un studiu de caz din localitatea Beștemac, raionul Leova.
În cadrul discuțiilor desfășurate cu această ocazie au fost aduse câteva exemple concrete despre rolul nefast al soților cu vicii în familii, s-a insistat asupra necesității de a se întocmi, la căsătorie, a contractului matrimonial.
În partea a doua a sesiunii de instruire, formatoarea Ana Donia a relatat metode privind mobilizarea comunitară pentru promovarea drepturilor și a responsabilităților egale între bărbați și femei.
Tot aici s-a vorbit despre rolul Grupului de Inițiativă în promovarea drepturilor și responsabilităților egale pentru bărbați și femei.
Pe parcursul seminarului, mai multe persoane, printre care au fost medicul Svetlana Moroz, profesoarele Nina Nenescu și Domnica Grâu, juristul Sergiu Crăciunel, învățătoarea Ana Aramă, viceprimarul Sergiu Suhan, polițista Ludmila Odajiu, casnica Viorica Cornescu etc., au venit cu propuneri și idei în vederea schimbării atitudinii, a combaterii prejudecăților și principiilor greșite existente încă, din păcate, în societatea actuală.
La sfârșit, asistența a elaborat, cu eforturi comune, o viziune privind activitatea Grupului Comunitar de Inițiativă pentru următoarea perioadă de timp, a stabilit scopurile acestui grup și a schițat un plan al viitoarelor acțiuni.
Solicitați să ofere comentarii pe marginea instruirii din data de 19 iulie curent, participanții la aceasta au specificat că cele două sesiuni au fost foarte utile și că cele auzite și însușite le vor fi de un real folos în promovarea unor drepturi egale între bărbați și femei, în antrenarea cât mai activă a soților în creșterea și educarea copiilor, în participarea cât mai activă a lor la treburile gospodărești.
Anterior, asemenea instruiri ale grupurilor comunitare de inițiativă au avut loc în alte două localități din raionul Cimișlia incluse în acest proiect. Este vorba de localitățile Gura Galbenei și Selemet.

Ion CIUMEICĂ