O nouă ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale din raionul Cimișlia

O nouă ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale din raionul Cimișlia

În data de 11 mai 2020, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale din raionul Cimișlia privind situația epidemiologică legată de COVID-19.

În cadrul ședinței, comunică pagina electronică oficială a Consiliului Raional Cimișlia, Tamara Pascari, șefa Centrului de Sănătate Publică Hâncești, a informat despre situația privind COVID-19 la nivel de țară, dar și în raionul Cimișlia, precum și despre focarul acestei pandemii înregistrat în raionul Basarabeasca.
Până la data indicată mai sus, în raionul Cimișlia erau două persoane suspecte de COVID-19 (în satele Hârtop și Ialpujeni), ele fiind internate în Spitalul raional de aici.
De la 1 martie 2020 și până la data de 11 mai curent, în raionul Basarabeasca au fost atestate 35 de persoane confirmate cu COVID-19.
Mariana Florea, directoarea Spitalul raional Cimișlia, a informat despre activitatea acestei instituții și serviciile medicale acordate în timpul pandemiei, precum și despre cazurile legate de infecția cu COVID-19.
Până la începutul acestei săptămâni, în spital s-au aflat 50 de persoane, dintre care 23 au fost persoane confirmate și 27 suspecte de COVID-19. Dintre cei 23 de oameni confirmați, doi erau din raionul Cimișlia, iar 21 de persoane – din raionul Basarabeasca. Au fost externate trei persoane vindecate de COVID-19, iar în alte trei cazuri s-au înregistrat decese.
Tot în cadrul ședinței, Ludmila Capcelea, șefă a Centrul de Sănătate Cimișlia, a relatat despre situația epidemiologică agravantă și despre importanța respectării tuturor normelor în vederea limitării răspândirii infecției.
Comisia pentru Situații Excepționale din raionul Cimișlia a hotărât să sisteze activitatea piețelor comerciale din teritoriul aflat în jurisdicție, cu revizuirea ulterioară a chestiunii în cauză la data de 15 mai curent, în funcție de evoluția situației epidemiologice.
În acest sens, a fost elaborată și adoptată o decizie în legătură cu evoluția epidemiologică a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova și raionul Cimișlia, pe care o publicăm mai jos.


Decizia nr. 10 din 11 mai 2020
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, dispoziția nr. 29-d din 27 februarie 2020 cu privire la instituirea Comisiei pentru Situații excepționale, dispoziția nr.38-d din 31 martie 2020 cu privire la modificarea dispoziției nr. 29 din 27 februarie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru Situații Excepționale”, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimișlia DECIDE:

  1. Se ia act de prevederile Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nr.27/2020.
  2. Prin derogare de la prevederile pct.6 al dispoziției nr. 27 din 8 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în legătură cu situația epidemiologică, rămâne în vigoare pct. 2 din decizia nr. 4 din 16 martie 2020 privind sistarea activității piețelor comerciale din raionul Cimișlia, cu revizuirea ulterioară la data de 15 mai curent, în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale raionale, în funcție de evoluția situației epidemiologice.
  3. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimișlia constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
  4. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului Raional Cimișlia.
    Comisia pentru situații excepționale a raionului Cimișlia

You May Have Missed