Publicitate pe site:
Preţul pentru banere este negociabil!!!

Publicitate tipărită în ziarul „Gazeta de Sud”:

În paginile interioare – 7 lei un cm²

Prima pagină – 12 lei un cm²

Ultima pagină – 10 lei un cm²

Telefoane de contact: 0.241.22380, fax – 22996, 069109183, 079009183.

Persoană de contact: Vladimir Javgureanu.

 

Tiparul este executat la Tipografia „Prag-3”: municipiul Chişinău, str. Petricani, 94/1.

Tirajul: 5500 exemplare.

p — publicitate
pp — publicitate politică

Lista de prețuri pentru marea publicitate