Social

OIM vine cu suport în îmbunătățirea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor din Republica Moldova

Organizația Internațională a Muncii (OIM) a lansat Proiectul Sistemul de îngrijire a copiilor în Moldova: abordare sistemică pentru o mai bună ofertă și promovare a  formalizării. Acesta este implementat în cadrul unui parteneriat global OIM-SIDA și are drept scop îmbunătățirea sistemului de îngrijire a copiilor din Republica Moldova.

Necesitatea extinderii serviciilor  de îngrijire a copiilor rezidă în faptul că femeile sunt în proporție covârșitoare responsabile pentru munca de îngrijire. Ele realizează, în medie, de trei ori mai multă muncă de îngrijire neremunerată decât bărbații.

”Acest proiect vine să susțină Programul de țară pentru muncă decentă 2021-2024, în contextul în care obiectivele noastre sunt o mai bună ocupare pe piața muncii, condiții de muncă decente la locul de muncă și crearea unui dialog social susținut și consolidat. Serviciile alternative de îngrijire a copiilor ar stimula prezența femeilor și a bărbaților pe piața de muncă, dar și crearea locurilor de muncă. Vom avea grijă în acest proiect ca actorii implicați în serviciile de îngrijire a copiilor să beneficieze de raporturi de muncă corecte, vom pilota anumite modele de servicii alternative de îngrijire și vom încerca să stimulăm cooperarea dintre angajați și angajatori și reprezentanții patronatelor și ai sindicatelor”, a precizat Ala Lipciu, Coordonatoare Națională, OIM Moldova.

Există o cerere clară de servicii de îngrijire a copiilor și Parlamentul lucrează la acest aspect, a menționat deputata Marina Morozova, prezentă la eveniment: ,,Anul trecut am lansat multe inițiative legislative ce țin de serviciile de îngrijire a copiilor, cum ar fi programul flexibil de muncă sau fondul de creșă. Urmează și alte proiecte pentru a ajuta părinții să revină mai ușor în câmpul de muncă.”

La rândul său, Felicia Bechtold, Secretara de Stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale a trecut în revistă cele 3 tipuri majore de intervenții prevăzute în Programul Național de servicii de îngrijire a copiilor 2023-2026. Doar 15% din copiii cu vârsta 1-3 ani sunt încadrați în sistemul public de îngrijire. În cadrul Programului Național ne propunem să extindem serviciile de creșă publice, să creăm trei tipuri de servicii alternative de îngrijire a copiilor și extinderea creșelor private.”

Suedia deține unul dintre cele mai bune modele de politici de îngrijire a copiilor și este partenera OIM în proiectul lansat. Thomas Alveteg, Secretar I, Ambasada Suediei în Republica Moldova a subliniat importanța serviciilor de îngrijire a copiilor, dar și prioritățile Suediei în țara noastră. ”Este foarte important pentru mame și tați să poată fi atât părinți, cât și să-și dezvolte carierele profesionale. Dar, pentru aceasta sunt necesare servicii calitative și accesibile de îngrijire a copiilor. La fel, este esențială și incluziunea socială a copiilor, care au nevoie să interacționeze cu alți copii. De aceea, acest proiect este foarte necesar în Republica Moldova, iar Suedia sprijină dezvoltarea economică incluzivă în Republica Moldova. Prin această incluziune vrem ca toate sectoarele să beneficieze de suport, dar egalitatea de gen trebuie să fie parte la toate proiectele pe care le creăm pentru ca mamele tinere să aibă posibilitatea să fie prezente pe piața muncii.”

Odată cu prezența copiilor mici într-o gospodărie, timpul pe care femeile îl dedică muncii de îngrijire neremunerate crește semnificativ, iar responsabilitățile de îngrijire a copiilor sunt o constrângere pentru femei în participarea pe piața muncii.

Este necesar să intervenim la nivel macro pentru a înțelege care sunt barierele cu care se confruntă femeile. Femeile antreprenoare și bărbații antreprenori se confruntă cu bariere diferite, specifice, de gen. Trebuie să ne asigurăm că serviciile oferite asigură necesitățile femeilor antreprenoare pentru ca acestea să prospere. Îngrijirea copiilor poate fi o barieră pentru că influențează domeniul în care femeile decid să-și lanseze afacerile”, consideră Virginia Rose Losada, Coordonatoare globală, Dezvoltarea antreprenoriatului feminin, Departamentul Întreprinderi, OIM.

Unul din obiectivele OIM este elaborarea standardelor de muncă. Fiindcă agenda de elaborare și implementare a serviciilor de îngrijire este una complexă și implică mai multe entități, au fost stabilite modele care să ajute la calcularea muncii remunerate, cât și a celei neremunerate. Maria José Chamorro, Specialistă în formalizarea și egalitatea de gen, OIM, a prezentat Sistemul celor 5R, elaborat de OIM în acest sens. ”OIM pledează pentru recunoașterea, reducerea și redistribuirea muncii de îngrijire neremunerată, recompensarea echitabilă și remunerare în domeniul îngrijirii, dar și garantarea reprezentării lucrătorilor în domeniul îngrijirii, dialogul social și negocierea colectivă.”

În cadrul evenimentului a fost prezentată o analiză a sistemului de piață în domeniul de îngrijire a copiilor, care a fost discutată și validată cu constituenții și partenerii sociali. Participanții la discuții au venit cu o serie de recomandări care vor fi inserate în raport pentru a ajuta autoritățile să îmbunătățească serviciile alternative de îngrijire a copiilor.

Date Statistice

În 2020, 53,6 % din populația Republicii Moldova, în principal femei, cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, era inactivă din cauza responsabilităților familiale.

Responsabilitățile familiale sunt cauza principală a inactivității economice pentru fiecare a doua femeie de 25-54 ani (55,2% din total femei inactive de 25-54 ani).

Gospodăriile cu cel puțin trei copii au o rată a sărăciei de 42,1% față de 20,9% pentru gospodăriile cu un singur copil.

Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani, înscriși în educație antepreșcolară, constituie 15%.