Citație

Citație

În conformitate cu  art.108 CPC, judecătoria Cimişlia (str. C. Stamati, 1, sala  nr. 2, et.2)  solicită prezentarea cet. Eșanu Vladimir, cu viza de reședință în or. Basarabeasca, str. Șorsa,15, la şedinţa de judecată care va avea loc pe data 25 mai 2023, ora 14.00, în calitate de pârât la cererea  de chemare în judecată înaintată de către  Eșanu Lilia cu privire  la   decăderea din drepturile părintești

În caz de  neprezentare cauza va fi  examinată in lipsa părții absente.

Judecătoare                            Veronica CARAPIREA