ANUNȚ

ANUNȚ

Primăria comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în reglementarea regimului funciar al primariei comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir. Candidaţii vor prezenta în termen de 20 zile calendaristice din data publicării anunţului următoarele acte:
– Formularul de participare,
– copia buletinului de identitate,
– copiile diplomelor de studii,
– copia carnetului de muncă (dacă există),
– cazierul judiciar,
– certificat medical.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate la notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor.
Documentele se depun la Primăria comunei Ciobalaccia, același raion.
Informaţii suplimentare la tel.: 0 (273)70-2-38, 0 (273)70-6-78.