Reuniunea interministerială a UE: concluzii și acţiuni planificate pentru coordonarea asistenței în sectorul agricol

Reuniunea interministerială a UE: concluzii și acţiuni planificate pentru coordonarea asistenței în sectorul agricol

Concluziile primei reuniuni interministeriale a UE – Germania, Franța, România – Republica Moldova au fost prezentate joi, în cadrul unei ședințe la minister.

Programul de activitate al misiunii a avut drept obiectiv evaluarea capacităților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În acest sens, urmare a consultărilor cu instituțiile vizate,  echipa de experți a identificat necesitățile și suportul ce poate fi acordat țării noastre imediat, pe termen mediu și lung. Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, partenerii sunt dispuși să inițieze proiecte prin intermediul cărora va fi oferit  sprijin în procesele de armonizare a legislației naționale cu normele UE, de stimulare economică în zonele rurale, de creare a cooperativelor agricole și promovare a agriculturii organice, de realizare a transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură.

O recomandare formulată de experți este ca Republica Moldova să devină membră a Grupului de lucru permanent pentru dezvoltare rurală regională (SWG) în Europa de Sud-Est. Potrivit lor, SWG este o organizație internațională interguvernamentală, formată din instituții guvernamentale responsabile de agricultură și dezvoltare rurală. Creată în 2005, obiectivul SWG este de a facilita cooperarea regională în Europa de Sud-Est și de a îmbunătăți condițiile de viață a populației rurale. SWG funcționează ca agenție regională pentru promovarea agriculturii durabile și a dezvoltării rurale prin inițierea și implementarea proiectelor regionale transfrontaliere. Totodată, SWG exercită funcția de facilitator în procesul de aderare la UE. Unele dintre sectoarele majore ale activității statelor membre SWG sunt dezvoltarea rurală, agricultura, siguranța alimentară, comerțul, durabilitatea mediului, turismul cultural și rural, promovarea egalității de gen.

Vicepremierul Vladimir Bolea a mulțumit echipei de experți pentru misiunea productivă și abordarea profesionistă pe toate segmentele. Vladimir Bolea a mai declarat că ministerul a demarat un amplu proces de reforme, iar pentru adaptarea la noile condiții, autoritățile au nevoie de sprijin prin realizarea unui transfer de expertiză, de soluţii instituţionale, tehnice şi legislative. Totodată, dl Ministru a reiterată invitația către miniștrii agriculturii din țările UE pentru a participa în cadrul evenimentului dedicat donatorilor și investitorilor în domeniul agroalimentar ce se va desfășura  în toamna acestui an.

Reamintim că, Delegația interministerială UE condusă de partea germană a desfășurat în săptămâna curentă, o serie de sesiuni de informare privind domeniile prioritare sectoriale și necesitățile stringente de dezvoltare.