Lectura – o formă a fericirii

Lectura – o formă a fericirii

Scriitorul este regele Cuvintelor și inginer al sufletelor omeneşti. O asemenea persoană este și Ion Domenco, scriitor, publicist, jurnalist din sudul Basarabiei, originar din satul Șamalia, raionul Cantemir.

La data de 27 octombrie 2022, în ziua când am sărbătorit-o pe stil vechi pe Sfânta Preacuvioasă Maică Parascheva de la Iași, Ocrotitoarea Moldovei, Comisia metodică ,,Limbă și comunicare” a profesorilor de limba și literatura română și bibliotecarii școlari din raionul Cantemir au desfășurat, la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din orașul Cantemir, o întâlnire de suflet cu scriitorul Ion Domenco, cu genericul ,,Lectura este o formă a fericirii, ultima la care vom renunța!”.
În cadrul acesteia, au fost lansate cărțile ,,Lacrima Basarabiei”, ,,Dorul-izvor tămăduitor” și ,,Nistru curge, amintirile rămân”, toate semnate de Ion Domenco.
Moderatorii evenimentului, Marina Doina, cl. XII, și Dumitru Cozlov, cl. XI, de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din orașul Cantemir, au menționat că Ion Domenco a activat în presa locală, deținând timp de 15 ani funcția de redactor-șef al ziarului raional, corespondent special pentru un șir de publicații regionale și republicane, agenții de presă, la Teleradio Moldova. Este Laureat al Uniunii Jurnaliștilor din R. Moldova, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova, al Premiului ,,Pana de Aur” al SVP din R. Moldova, al companiei ,,Teleradio Moldova”, „pentru activitate prodigioasă în sfera audiovizualului”, membru al colectivului de autori al itinerarului documentar–publicistic ilustrat ,,Localitățile Republicii Moldova”.


A publicat articole și schițe în publicații din România, Bulgaria, Belgia, Rusia, Italia. Schițele sale au fost incluse în culegerile „Cetățeni de Onoare” (1984), și ,,Săracii despre ei înșiși: 20 de destine dramatice ale moldovenilor” (2002), este coautor al monografiilor „Podgorenii” (2003) și „Glia din Valea Tigheciului” (2005), a editat o serie de cărți: „Luminile dorului” (2009), „Alfabetul demnității” (2015), „Drumul spre casă” (2017), „Eroi au fost, eroi mai sunt…” (2018), „Fereastra sufletului” (2019), „Lacrima Basarabiei” (2020), „Dorul – izvor tămăduitor” (2020), „Nistrul curge, amintirile rămân” (2021), „Cenac – cuib de dor” (2022), „Sărata-Răzeși, de pe malul Prutului” (2022).
Ion Domenco este Cetățean de onoare al raionului Cantemir, numele dumnealui e înscris în Cartea de Onoare a acestui raion.
Organizatoarea evenimentului, subsemnata, dar și alți vorbitori – Svetlana Derivolcov, profesoară la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din satul Baimaclia, Natalia Salciuc, profesoară la Gimnaziul „Ion Creangă” din Cania, Maria Domenco, specialist principal-metodist în Direcția generală învățământ Cantemir, Nelea Efros, profesoară la Gimnaziul „Vasile Pârvan” din Gotești, Natalia Cîrlan, profesoară la Gimnaziul „Valeriu Hanganu” din Cociulia, Inga Handuca, profesoară la Gimnaziul Porumbești, Victoria Balan, șefa serviciului administrație publică de la Consiliul raional ș. a., au menționat: „Ca un fir roșu, în cărțile lui Ion Domenco trece îndemnul de a ne cunoaște și respecta istoria, trecutul, rădăcinile, baștina, strămoșii, tradițiile și obiceiurile străbune, omenia, adresarea blajină unul faţă de altul, prin a rosti sau a scrie un rând frumos, un vers, a citi o carte, a o promova.
Scriitorul Ion Domenco este, înainte de toate, un îndrăgostit de viaţă, de această palmă de pământ, de tot ce e sacru, frumos şi drag fiinţei sale. Despre aceasta ne-o spune chiar eul său poetic: „Dar cel mai mult mi-e dor de viaţă/ De casă, nucul cel din prag,/ Mi-e dor de-o nouă dimineaţă,/ Mi-e dor de tot ce-mi este drag!”
Evenimentul a fost „înfrumusețat” de o expoziție a cărților și semnelor de gratitudine ale omagiatului, evoluarea reușită a elevilor de la Liceul „Dimitrie Cantemir” și de la Școala de Arte „Valeriu Hanganu” – Cristina Chiosa, Marina Doina, Andriana Beșleagă, Margareta Doina, care au recitat versuri semnate de protagonist, iar Albina Bagrin a adus în scenă melodii inspirate, ce au întregit de minune atmosfera de adevărată sărbătoare a Cuvântului scris și rostit, a Cărții, a Lecturii, ca formă a fericirii.
Ion Domenco, spune profesorul Ioan Nimerciag din Moinești, Bacău, este „un publicist și patriot desăvârșit, cu verticalitate și demnitate, mereu în slujba țării, a poporului, iar prin ceea ce face contribuie la instruirea și educarea cititorului, a tinerei generații”. Îi urăm scriitorului, pământeanului nostru, publicistului și jurnalistului Ion Domenco mult succes, inspirație, noi realizări!

Ana BURDUJA,
specialistă superioară la Direcția generală învățământ Cantemir