CimişliaSocial

Festivalul internațional „Mioriță laie, laie bucălaie”

Zeci de crescători de oi și de capre şi-au dat întâlnire la Cimișlia, în perioada 29-30 octombrie curent, pentru a promova ramura și cultura de creștere a acestor specii de animale.

După cum se menționează într-un comunicat de presă, cei care au venit la Festivalul cu genericul „Mioriță laie, laie bucălaie”, care s-a desfășurat în mod tradițional la Cimișlia, și-au expus animalele de rasă, produsele procesate obținute din materia primă a acestor vite cornute mici, au realizat schimburi de idei și practici, precum și au stabilit relații de colaborare atât cu agenți economici din țară, cât și de peste hotare.

Iurie Scripnic, secretarul de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, Pavel Prisăcaru, președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Lapte și Carne, alte persoane oficiale, i-au felicitat pe participanți, accentuând importanța Festivalului pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și au reconfirmat sprijinul statului pentru încurajarea în continuare a unor afaceri prospere în creșterea oilor și a caprelor.

Proprietarii de animale au prezentat numerosului public rasele de oi Țigaie, Karakul, Assaf, Ost-Friză, Lacaune, Awasi, Suffolk, Romanov, de capre Saanen, Anglo-Nubiene, Alpine și câini ciobănești. Animalele expuse au fost evaluate de o comisie de specialişti care au acordat diplome și premii bănești celor mai productive și valoroase exemplare de animale de rasă.
În cadrul evenimentului au fost organizate mese rotunde, seminare, expoziții de animale și târguri cu produse tradiționale și de artizanat, concerte, jocuri și concursuri.
La Festival au participat oieri nu numai din țara noastră, aici fiind prezenți și reprezentanți ai domeniului respectiv din diferite țări cu tradiții în creșterea ovinelor și caprinelor, inclusiv Kîrgîzstan, Bulgaria, România, Georgia, Armenia…
Evenimentul a fost organizat de către Federația Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Lapte și Carne în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliul Raional Cimișlia, Primăria aceluiași oraș și Institutul Ştiinţifico–Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. De asemenea, în calitate de sponsori ai festivalului au fost BC „Moldova Agroindbank” SA, CA „General Asigurări” SA și Busuioc TV.

Alexandru BOIȘTEANU

Foto: Ion JALBĂ