Un pedagog cu suflet asigură un viitor prosper societății

Un pedagog cu suflet asigură un viitor prosper societății

Asociația Pedagogilor Veterani din raionul Cantemir, constituită de curând, a organizat, în comun cu Consiliul raional, Direcția generală învățământ, cu oameni de bună credință, o sărbătoare de zile mari, cu ocazia Zilei Pedagogului.

Festivitatea în cauză, avea să menționeze președintele Asociației, Vasile Popa, este una deosebită: a) prin faptul că este dedicată pedagogilor veterani activi și celor care s-au retras din activitate, grație cărora societatea a evoluat de-a lungul timpului prin devotamentul şi munca susţinută a dumnealor; am fost elevi cu toţii și nimeni dintre noi nu poate să uite prima zi de școală, primul (prima) învățător (învățătoare), care i-a pus tocul sau creionul în mână, ajutându-l să rotunjească primele litere/cifre, nu doar cu mişcarea propriei mâini, dar şi cu căldura sufletului. Vă urăm multă sănătate, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu demnitate, iar devotamentul dumneavoastră să vă fie răsplătit de recunoştinţa tuturor celor pe care i-aţi format ca personalităţi; b) prin aceea că festivitatea se desfășoară sub genericul „45 de ani ai sistemului de învățământ din raionul Cantemir”, fapt ce se confirmă prin prezența foștilor conducători/locțiitori ai Direcției raionale de învățământ în diferiți ani, majoritatea dintre care se află la odihna binemeritată; c) deși este organizată pentru prima dată, a reușit, cu susținerea contribuabililor: Consiliul Raional Cantemir (președintele raionului – Anatoli Ichim); Asociația Pedagogilor Veterani din raion (președinte al Consiliului de administrație – Sevastian Voinu); Direcția generală învățământ – Tatiana Cechir); administrațiile instituțiilor educaționale din teritoriu; d) prin faptul că la organizarea festivității la nivel local și raional și-au adus contribuția Asociația primarilor din raion, consiliile locale, prin asigurarea cu transport a pedagogilor invitați la festivitate, precum și distingerea tuturor veteranilor pedagogi în cadrul festivităților ce au avut loc în instituțiile de învățământ pe data de 5 octombrie, de Ziua Internațională a Pedagogului.

Evident, cel mai important este faptul că în mediul pedagogic din raion s-a constituit acel nucleu de veterani pedagogi (14 fondatori), care au formulat două obiective importante ale Asociației, pe care au început a le realiza, și anume:
Promovarea valorilor social-culturale caracteristice profesiei de pedagog; Ajutorul moral si material pedagogilor veterani.
În continuare, Asociația urmează să implementeze al doilea obiectiv, în speranța că primul deziderat va deveni o frumoasă tradiție.
În încheiere, vreau să spun că, în Japonia, doar profesorii nu se închină în fața Împăratului, pentru că japonezii consideră că, fără dascăli nu ar exista Împărați!
Stimați colegi, dragi dascăli! Vă doresc multă sănătate, ani de viață lungă, să vă faceți și în continuare meseria cu dăruire și pasiune; să aveți admirația și stima discipolilor; aprecierea și înțelegerea celor dragi, pentru că din dragostea lor ne dați și nouă!
În continuarea festivității, Vasile Popa i-a distins cu Diplome de merit pe cei mai buni veterani ai pedagogiei, precum și pe organizatorii evenimentului, pe tinerii implicați în activitatea cultural-artistică a sărbătorii. Moderatorii Ana Burduja, specialist superior în Direcția generală învățământ, și Ion Roșu, directorul Casei raionale de cultură, au oferit microfonul președintelui raionului, Anatoli Ichim, care a și înmânat semne de gratitudine pedagogilor veterani, managerilor și profesorilor instituțiilor educaționale cu o bogată biografie de activitate, șefei direcției de resort, Tatiana Cechir, liderului sindicatului de ramură din raion, Nataliei Matcaș, care, de asemenea, au înmânat diplome celor mai buni dascăli, foștilor conducători ai direcției învățământ în diferiți ani, oaspeților din raionul Cahul, pedagogilor veterani ș. a. Luările de cuvânt au alternat cu evoluările discipolilor Școlii de Arte „V. Hanganu”, ale artiștilor amatori din localitățile raionului, învățăceilor din instituțiile preuniversitare din orașul Cantemir, care, în semn de profundă recunoștință, au cântat, au dansat și au recitat versuri inspirate, care au bucurat inima și sufletul dascălilor.


…Ca un fir roșu prin aceste discursuri a trecut gândul că a fi dascăl este o artă, că adevăraţii dascăli sunt cei care reuşesc să te facă să-i iubeşti nu numai pe dânșii, dar şi materia predată de ei. Educatorul are o misiune grea, dar nobilă și frumoasă: formarea unor personalităţi care să se poată integra în societate, cu capacităţi de gândire critică şi creativă, cu un profil moral demn de urmat şi cu o bună pregătire profesională. Este deosebit de plăcut pentru un profesor să vadă roadele muncii sale. Când un copil care a venit la școală firav, neputincios, începe să scrie și să citească, să rezolve probleme, iar dascălul să fie mereu alături de discipoli, la lecții și la activitățile extracurriculare, la orele de curs, în excursii ș. a. În atare situații, pedagogul devine un prieten, tovarăș, un bun mentor.
Astfel de evenimente întăresc relația personală dintre profesor și elev: pregătirea comună pentru vacanță, decorarea clasei, alegerea costumului, repetiții etc. Un profesor nu este doar un profesor, ci și un educator. El nu trebuie să fie numai bine pregătit, erudit, ci și înțelept, să fie capabil să rezolve corect toate neînțelegerile, situațiile conflictuale care pot apărea între elevi. Un profesor bun nu trebuie să uite nici pe o clipă că în fața lui se află un copil, ceea ce a fost și el cândva.

Text și imagini:
Ion DOMENCO