Festival educațional

Colectivul Direcției Generale Învățământ Cantemir

Festival educațional

În mod tradiţional, la începutul noului an de studii, pedagogii din raionul Cantemir se adună la Conferinţa lor anuală.

„În acest an, am decis să desfășurăm un Festival educațional raional, care este, de fapt, aceeași conferință, dar cu ateliere extradidactice. În cadrul acestora se discută în altă ambianță, sunt dezbătute subiecte de importanță didactică, se discută pragmatic, cu practici și experiențe avansate, inovaționale, ceea ce ne interesează pe noi, pe dascăli și pe învățăceii lor, dar și pe părinți, societatea în ansamblu. Accentul îl punem pe schimbul de experiență, de la egal la egal, pe dialog sincer, colegial, profesional”, a punctat, în mesajul său de deschidere a evenimentului, Tatiana Cechir, șefa Direcției generale învățământ.
În acest an și genericul conferinței pedagogice a fost unul actual și concret – „Implicare pentru asigurarea unei educații de calitate”, or, de educație de calitate, de performanțe are nevoie, stringent, întreaga noastră societate. La eveniment au participat peste 200 de persoane, președintele raionului, Anatoli Ichim, primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, șeful Direcției finanțe, Veaceslav Cozma, șeful Direcției asistență socială și protecția familiei, Sergiu Butuc, reprezentantul IP Cantemir, Eugenia Ciubotaru. Cadre didactice, reprezentanți ai societății civile, părinți și elevi din raionul Cantemir s-au întrunit, la data de 3 septembrie, pentru a discuta despre formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale din raion, asigurarea accesului la educație de calitate în instituțiile de învățământ; formarea unui mediu educațional prietenos și accesibil copiilor, dar și structura sistemului de învățământ din localitățile raionului.

Vizitarea expoziției lucrărilor școlare și preșcolare
Vizitarea expoziției lucrărilor școlare și preșcolare


Evident, au fost punctate și realizările cadrelor didactice și ale elevilor pe parcursul anului școlar 2021-2022, dar accentul s-a pus pe sarcinile ce stau în fața școlii în anul de studii care a început.
În cadrul conferinței a luat cuvântul președintele raionului, Anatoli Ichim, care a menționat necesitatea îmbunătățirii procesului educațional, aplicarea formelor și a metodelor avansate de instruire, care ne-ar permite să creștem o generație capabilă să facă față oricăror provocări, să le cultivăm copiilor dragostea față de patrie, meleag, dorința de se încadra în munca pentru prosperarea țării, tendința de a cunoaște, a păstra și îmbogăți tezaurul înaintașilor, tradițiile și datinile populare.
De asemenea, și alți vorbitori – manageri ai instituțiilor școlare și preșcolare din raion, profesori și educatori – și-au împărtășit experiența pe care intenționează să o aplice în noul an școlar. Deschidem larg ușile, în speranța că vom reuși să punem în practică noi elemente, forme și metode educaționale menite să asigure un parcurs calitativ și relevant, sustenabil al educației, ce ar corespunde pe deplin exigențelor timpului pe care-l trăim. Cei prezenți i-au salutat cu căldură pe cei trei tineri specialiști, sosiți în raion, cărora șefa Direcției generale învățământ, Tatiana Cechir, le-a înmânat semne de gratitudine, urându-le mult succes pe tărâmul pedagogic.

Activitatea în ateliere
Activitatea în ateliere


Festivalul educațional a continuat cu activitatea în cele șase ateliere: Manageri școlari – cu tematica „Tehnologii informaționale și comunicaționale moderne pentru asigurarea calității și sustenabilității educației”; Manageri preșcolari – „Managementul calității ședințelor metodice”; Directori adjuncți – „STE(A)M, inovație în educație”; Educatori – „Importanța bunăstării emoționale a copiilor în asigurarea calității serviciilor educaționale”; Cadre didactice – „Clasa inversată, un nou model de eficientizare a instruirii”; Părinți și elevi – „Când copiii și părinții sunt implicați, școala are de câștigat!”. Acestea au fost ghidate de profesori cu experiență în domeniu, care în final au prezentat asistenței produsele fiecărui atelier. Printre elementele noi, inovative au fost Sesiunea de feedback, moderator – Tatiana Cechir; Microfonul liber/Copacul aprecierilor, Aleea produselor școlare/preșcolare și a cărților de vizită ale fiecărei instituții de învățământ din raion.
Participanții la eveniment au apreciat la justa valoare originalitatea desfășurării Festivalului educațional, declarând că „s-a dat dovadă de creativitate și discernământ, de spirit de echipă bine organizată”.
Potrivit cifrelor făcute publice de către Direcția generală învățământ, la 1 septembrie, în cele 29 de școli din raion au început anul de învățământ 4735 de elevi, inclusiv 516 – în clasa întâi.

Text și imagini:
Ion Domenco

You May Have Missed