Agricultură performantă pe Colinele Tigheciului

Agricultură performantă pe Colinele Tigheciului

Gospodăria Țărănească „Moraru Ion” din satul Lingura, raionul Cantemir, implementează proiectul „Agricultură modernă și performantă pe Colinele Tigheciului”.

Scopul proiectului este creșterea nivelului de performanță economică în agricultură prin asigurarea gospodăriei țărănești „Moraru Ion” din satul Lingura cu stropitoare de câmpuri modernă.
Pentru moment, GȚ „Moraru Ion” deține circa 70 de hectare de teren agricol în proprietate și arendate. Înainte de implementarea proiectului pentru protecția plantelor prin tratarea cu pesticide, ierbicide și îngrășăminte lichide și minerale, GȚ Moraru Ion” era nevoit să închirieze stropitoarea sau să achite servicii altor agenți economici. Achiziționarea stropitorii de câmp prin intermediul proiectului, pe lângă faptul că reduce din cheltuieli, oferă și posibilitatea de a trata culturile agricole la timp, evitând pierderile din producția anuală.
Proiectul respectiv continuă procesul de dezvoltare și modernizare a gospodăriei țărănești „Moraru Ion”, care militează pentru standarde avansate în agricultură și pentru creșterea performanței economice, astfel încât agricultura din Republica Moldova să devină o ramură atractivă pentru tineri, oprind migrarea acestora peste hotarele țării.
Programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale este implementat de GAL-ul „Colinele Tigheciului”, cu suportul USAID și Polish Aid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2.0 al proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova.