Administrația publică

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat o serie de proiecte

În orașele și localitățile din sudul țării vor fi implementate 109 proiecte, cu sprijinul Programului Satul European.

Este vorba de proiecte pentru construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, dar și de îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice. Spre exemplu, la Ghioltosu, raionul Cantemir, va fi reconstruit centrul multifuncțional, va fi reparată capital grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia, iar în satul Vișniovca va fi realizată izolarea termică pentru Gimnaziul „Paraskiewa Wiszniowska”;
26 de proiecte sunt pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare în mai multe localități, precum satele Lopățica, Tartaul de Salcie, Coșcalia, Opaci, Ciobalaccia, dar și altele;
22 de proiecte pentru construcția, reconstrucția edificiilor sportive, centrelor de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale. De exemplu, în satul Sălcuța, vor fi modernizate serviciile sociale prin crearea Centrului Multifuncțional Social. În orașul Leova, va fi renovat parcul orășenesc, iar la Taraclia de Salcie va fi reparată capital sala sportivă;
13 proiecte pentru restaurarea, reabilitarea, reconstituirea, conservarea monumentelor istorice. În orașul Taraclia, va fi replanificat Muzeul de Istorie. La Tomai, va fi reabilitată Casa de cultură, iar la Văleni – reutilat atelierul de țesut covoare.
Nouă proiecte sunt pentru iluminatul stradal. Satele Selemet, Ursoaia, Borogani, Cupcui, dar și comunele Jagvur și Albina vor avea străzi iluminate;
cinci proiecte pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale al satului Roșcani din Anenii Noi, satului Larga Nouă din raionul Cahul, Suric din Cimișlia, satul Taraclia din Căușeni și satele Sărata Nouă și Tigheci din raionul Leova;
cinci proiecte investiționale finanțate din sursele partenerilor de dezvoltare vor fi sprijinite din FNDRL. Printre proiecte sunt realizarea lucrărilor de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații și viituri în comuna Ștefan cel Mare din jud. Vaslui (România) și comuna Gotești din raionul Cantemir (Republica Moldova), iar la Valea Perjei va fi modernizat serviciul comunal de colectare și transportare a deșeurilor menajere solide;
două proiecte pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie a localităților Cârnățeni, raionul Căușeni, și Căplani din raionul Ștefan Vodă. În prima localitate va fi construit un parc fotovoltaic de 300W tip on-grid, iar în a doua localitate se va construi centrala electrică fotovoltaică de 200 kW.