CimişliaSocial

Problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și soluțiile propuse pentru depășirea lor

Principalele probleme cu care se confruntă persoanele din categorii vulnerabile și defavorizate din raionul Cimișlia țin de încălcarea dreptului la protecție socială și la angajare în câmpul muncii.

Această concluzie rezultă din raportul „Accesul la justiție al grupurilor vulnerabile și marginalizate din raionul Cimișlia”, prezentat, la 22 iulie curent, de către Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova).
Documentul, se specifică într-un comunicat, a fost elaborat în cadrul proiectului „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de această Asociație, beneficiară a proiectului „Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”, realizat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei.
Potrivit raportului, persoanele cu dizabilități sunt cel mai des discriminate la angajarea în câmpul muncii, accesul lor pe piața muncii fiind limitat. Astfel, în anul trecut, rata de angajare a persoanelor cu dizabilități a constituit 17,2%, comparativ cu 46,3% la persoanele fără dizabilitate. Printre bărbații cu dizabilități, rata de angajare a fost de doar 16,9%, iar în cazul femeilor – de numai 17,5%. În mediul urban, angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități a constituit 16,6%, iar în mediul rural – 17,5%.
Printre alte bariere privind accesul la justiție al populației din categorii vulnerabile și defavorizate din raionul Cimișlia sunt gradul redus al culturii juridice, infrastructura de acces neadaptată la necesitățile persoanelor cu dizabilități și situația financiară precară a acestora.
Autorii raportului „Accesul la justiție al grupurilor vulnerabile și marginalizate din raionul Cimișlia” au formulat un șir de recomandări pentru depășirea barierelor identificate, printre care:
pregătirea translatorilor în limbaj mimico-gestual. Numărul extrem de mic al acestora nu acoperă necesitățile persoanelor cu deficiențe de auz, inclusiv atunci când e vorba de asistarea lor în situații de ordin juridic;
crearea unui Comitet consultativ pentru accesibilitate, fie pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, fie pe lângă consiliile raionale, care să promoveze drepturile persoanelor cu dizabilități și să constituie o voce a acestora în cadrul evenimentelor publice sau al proceselor de consultare în elaborarea diferitelor politici;
desfășurarea campaniilor de informare pentru victimele și potențialele victime ale violenței în familie privind necesitatea apelării la serviciul unic de urgență 112;
inițierea și dezvoltarea unor campanii publice eficiente care să încurajeze receptivitatea față de drepturile persoanelor cu dizabilități, să încurajeze percepțiile pozitive şi să sensibilizeze societatea într-un grad mai mare cu privire la această categorie de persoane;
instruirea continuă a angajaților din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială privind eficientizarea lucrului cu beneficiarii lor în anumite situații, cum ar fi abordarea individuală și referirea cazului.
În cadrul aceluiași eveniment, au fost prezentate și rezultatele activităților desfășurate în cadrul proiectului „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”.
Astfel, în perioada aprilie 2021 – iulie 2022 au fost organizate cinci sesiuni de dezbateri în format Karl Popper în licee și gimnazii din raionul Cimișlia,
12 lecții publice în cadrul cărora 270 de persoane cu dizabilități și marginalizate au fost informate despre drepturile lor și despre mecanismele de acces la justiție și au primit răspunsuri la întrebările de ordin juridic cu care se confruntă.
„Alte 185 de persoane – 87 de femei, 98 de bărbați, inclusiv 76 de persoane cu dizabilități – au beneficiat de consultații juridice gratuite, organizate în localitățile rurale ale raionului Cimișlia. În total, în cadrul activităților organizate am interacționat cu peste 600 de persoane (148 de elevi și eleve, peste 270 de persoane participante la lecții publice și circa 185 de cetățeni beneficiari ai consultațiilor juridice gratuite), ceea ce considerăm a fi o contribuție solidă la procesul de informare și ridicare a nivelului de cunoștințe despre drepturile lor și mecanismele de acces la justiție a populației”, a adăugat Nicolae Hristov, coordonator al proiectului.
La ședință s-a menționat că acest proiect poate servi drept exemplu pentru alte raioane și zone, ca în baza unor analize clare să se ia deciziile necesare, astfel încât să fie facilitat și asigurat accesul la justiție și la servicii de calitate pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Acțiunile realizate de echipa proiectului la nivel local vin să contribuie la efortul național pentru consolidarea accesului la justiție, care este și una dintre prioritățile de bază ale Guvernului Republicii Moldova. Ne bucurăm că în acest parteneriat am reușit să stabilim conexiuni între organizații la nivel local și să creăm punți între diverșii actori ai societății, care să lucreze în comun pentru ca serviciile din justiție să fie mai accesibile”.
La eveniment au participat: Alexandru Cocîrță – coordonator de programe la PNUD Moldova; Natalia Mardari-Grebencea – manager de proiect la IRP; Ceslav Panico — avocatul poporului; Mihai Motroi – șef al Direcției asistență socială și protecția familiei din cadrul Consiliului Raional Cimișlia; Olga Gorban – viceprimar al orașului Cimișlia; experți locali și naționali, alte persoane interesate de această tematică.
Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova) este o organizație obștească, ce activează din 2018. Scopul acesteia este de a promova democrația locală prin monitorizarea activității administrației publice locale, de a crește implicarea cetățenilor în procesele decizionale și apărarea drepturilor acestora. Acțiunile LDA Moldova se concentrează pe creșterea activismului, a educației cetățenilor și implicarea acestora în luarea de decizii și dezvoltarea localităților.

Ion CIUMEICĂ

Foto: Ion JALBĂ