Cahul

Dezbateri publice la Cahul

În a doua jumătate a săptămânii trecute, la Cahul au fost desfășurate audieri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la constituirea societății comerciale Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD”, la aprobarea Contractului de constituire și a Statutului”.

La eveniment, informează autoritatea publică locală de nivelul doi, a participat președintelui raionului Cahul, Nicolae Dunas, consilieri raionali, reprezentanți ai societății civile, primari și angajați ai Consiliului Raional Cahul.
În cadrul audierilor au fost expuse mai multe propuneri și recomandări la proiectul de decizie, și anume:
• excluderea Consiliului Raional Cahul din lista fondatorilor Societății, pe motiv că o astfel de afiliere contravine legislației naționale;
• la pct. 6.26, alin. 2) cu cel puţin trei sferturi din voturile tuturor asociaţilor să fie efectuată: a) modificarea şi completarea statutului, cu excepția subpunctelor prevăzute la pct. 6.26 alin. 1) care se modifică cu votul unanim al asociaților.
• redistribuirea cuantumului contribuției la capitalul statutar, parte a Consiliului Raional Cahul între celelalte autorități publice participante în mărimi egale etc.
Toate propunerile urmează să fie examinate și sistematizate conform legislației, după care vor fi prezentate consilierilor raionali.