CahulSocial

Cazuri de violență psihologică:
cum reacționează echipa multidisciplinară

„În cadrul proiectului EVA, susținut financiar de Uniunea Europeană, promovăm egalitatea de gen prin activități ce contribuie la abilitarea femeilor și a bărbaților, la crearea și menținerea unei atmosfere prietenoase în familie, la implicarea soților în procesul de creștere și educare a copiilor, la evitarea violenței în familie, la cultivarea calităților de prietenie și sprijin între membrii familiei, la recunoașterea și asumarea în mod egal a drepturilor și responsabilităților etc.”
Alexandra PISCUNOV, primarul satului Vadul lui Isac, raionul Cahul

Cele menționate mai sus le-am găsit confirmate în urma unei vizite în această localitate din lunca Prutului de Jos. Am aflat, bunăoară, că, împreună cu alte 13 comunități din raionul Cahul, Vadul lui Isac a implementat un proiect de creare a obiectelor de artă, în cadrul căruia, la stațiile de așteptare a călătorilor au fost realizate picturi murale de promovare a egalității de gen. Iarna trecută, în Vadul lui Isac au fost organizate dezbateri publice privind combaterea violenței în bază de gen și a violenței împotriva copiilor.
În instituțiile educaționale de aici, în lăcașurile sfinte, la diverse întruniri ale locuitorilor, este abordată această problemă. Totuși, veriga principală în combaterea și gestionarea cazurilor de violență în familie este echipa multidisciplinară din sat, considerată de autoritățile de la Cahul drept una dintre cele mai eficiente din raion. La o populație de peste 3000 de locuitori, echipa are în permanență de examinat cazuri ale copiilor aflați în situații de risc sau cazuri de violență în familie, astfel încât se întrunește ori de cât ori este nevoie.

Chestiuni sensibile și greu de rezolvat pe agenda echipei multidisciplinare

Echipa este constituită din 11 persoane, avându-le în calitate de președinte pe primarul Alexandra Piscunov, care, apropo, de specialitate este pedagog-psiholog, iar de secretar – pe asistenta socială Maria Hodinitu.
Din datele oferite la fața locului, am aflat că în prima jumătate a anului curent au avut loc cinci ședințe ale echipei multidisciplinare, dintre care două – la sfârșitul lunii iunie.
Cazurile examinate sunt dintre cele mai diverse. Astfel, la ședința din 24 iunie au fost examinate patru chestiuni. De exemplu, s-a decis încetarea plasamentului în Complexul de servicii sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate „Împreună” din municipiul Cahul a unei persoane din sat, care a depășit vârsta majoratului, în legătură cu plecarea sa peste hotarele Republicii Moldova.
De asemenea, după ce a recepționat fișa de sesizare de la Inspectoratul de Poliție Cahul, echipa multidisciplinară a analizat și situația unui copil care a fost supus violenței psihologice. S-a constatat că, la 8 iunie anul curent, în privința tatălui copilului a fost emis un ordin de restricție de urgență, iar la 14 iunie 2022 – și ordonanța de protecție, pe un termen de trei luni. S-a dovedit că nu este pentru prima dată când familia trece printr-o astfel de experiență. În februarie 2018, a mai avut loc un astfel de abuz. Atunci, echipa multidisciplinară a deschis un dosar, care în luna iulie a aceluiași an a fost închis. De data aceasta, cazul a fost inclus din nou în evidența echipei multidisciplinare și dosarul a fost redeschis.
La ședința din 24 iunie, au fost dezbătute și problemele cu care s-au confruntat alți patru copii din localitate, adoptându-se și pe aceste cazuri hotărârile respective, considerate de echipă optime pentru ei și corespunzătoare interesului superior al copilului.

Situațiile dificile sunt ținute sub control și gestionate în mod operativ

Maria Hodinitu, secretar al echipei multidisciplinare, consideră că, prin activitățile pe care le desfășoară, această structură ține sub control și gestionează în mod operativ situațiile dificile legate de violența în bază de gen și de violența împotriva copiilor. Dat fiind faptul că din componența echipei multidisciplinare fac parte pedagogi, inclusiv un psiholog, reprezentanți ai autorităților publice locale, membri ai societății civile, parohul Bisericii creștin-ortodoxe din sat ș.a., atunci când apar cazuri dificile prin care trec copiii sau adulții, de fiecare dată ele se discută, se propun și se propun soluții optime, fără a se ajunge la situații mai grave.
La următoarea ședință, de la sfârșitul lunii iunie, în pofida faptului că pe agendă a figurat o singură chestiune – cu privire la doi adolescenți aflați în situații de risc – discuția a fost de lungă durată, toți cei nouă membri prezenți participând activ la ea și venind cu sugestii în vederea soluționării problemelor existente. Adolescenții au fost prezenți la ședință.

Cu toate că vă aflați la vârste fragede, ați trecut deja prin multe greutăți, le-a spus Lilia Bucur, directoarea Gimnaziului „Mihail Sadoveanu”, membră a echipei multidisciplinare. Dar noi am venit aici să vă ajutăm. Așa că vă îndemn să ascultați sfaturile noastre.
Consilierul local Emil Șeremet a pomenit de copilăria sa, amintindu-și cum proceda el atunci, după ce tatăl său a decedat.
Asistenta medicală Violeta Cazacu a atras atenția adolescenților să nu se bucure prea mult de faptul că ei lucrează în construcții și câștigă bani, căci sunt prea mici pentru munci grele și își strică sănătatea.
Șefa postului de poliție, Ana Colotenco, le-a atras atenția, la rândul său, asupra pericolului care-i paște odată cu nerespectarea prevederilor legislației Republicii Moldova.
Copiilor li s-a recomandat că asculte de părinți, să-și schițeze un set de activități zilnice, să participe la evenimente culturale și competiții sportive, dar și la alte activități care se desfășoară în sat.
Echipa multidisciplinară va continua să monitorizeze situația celor doi adolescenți aflați în situație de risc și va lua decizii în funcție de evoluții.

Una dintre cele mai bune echipe multidisciplinare

În opinia Liliei Morari, șefă a Direcției generale asistență socială și protecție a familiei din cadrul Consiliului Raional Cahul, activitatea echipei multidisciplinare din satul Vadul lui Isac poate servi drept exemplu pentru alte structuri din această unitate administrativ-teritorială. Echipa multidisciplinară de la Vadul lui Isac a elaborat și aplică un mecanism eficient de combatere a violenței în bază de gen și a violenței împotriva copiilor, astfel ca să nu se ajungă la tragedii sau la cazuri grave.
Amintim că, potrivit Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 228 din 28 martie 2014, echipa multidisciplinară teritorială este un grup creat pe lângă administrația publică locală de nivelul întâi și de nivelul al doilea, format din specialiști desemnați din cadrul organizațiilor participante la Sistemul național de referire, cu scopul asigurării unei abordări sistemice a protecției și asistenței victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane și respectării drepturilor fundamentale ale omului.

Ion CIUMEICĂ