Administrația publicăCahulSocial

„Atâta timp cât de violența în familie ne vom ocupa episodic, nu vom avea rezultatele așteptate”

Interviu cu Tatiana Romaniuc, viceprimara municipiului Cahul

  • Dna Romaniuc, aș vrea să începem discuția noastră cu puțină statistică. Datele Inspectoratului de Poliție Cahul arată că, de la începutul pandemiei de COVID-19, numărul de persoane care au raportat despre cazuri de violență a sporit în raion cu 28 la sută. Dar cum se prezintă situația în municipiul Cahul?

În temeiul analizei fișelor de sesizare a cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al persoanelor, venite de la Inspectoratul de Poliție Cahul, administrațiile instituțiilor de învățământ din municipiul nostru, asistenții sociali comunitari și alte organizații și structuri, în anul 2021 au efectuat evaluarea inițială a situației pentru 76 de persoane, cu implicarea asistenților sociali comunitari ai Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei. În urma evaluării stării de lucruri, au fost luați în evidență 45 de copii ca fiind în situație de risc, pentru evaluarea complexă a tuturor circumstanțelor și pentru implementarea planurilor individuale de asistență.

  • Puteți să ne dați un exemplu cum anume ați gestionat un caz de violență în familie?

S-a depistat că un copil era supus violenței în permanență acasă și exista un pericol iminent pentru sănătatea lui. La intervenția noastră, victima a fost plasată de urgență într-un serviciu de tip rezidențial. Ulterior, a fost înaintată cererea de chemare în judecată pentru luarea copilului de la mamă, fără decăderea acesteia din drepturile părintești. Ne ciocnim de diferite situații complicate și întreprindem acțiuni în funcție de rezultatele analizei minuțioase pe care o facem. Recent am avut un caz în care patru copii au rămas fără ocrotire părintească și au fost plasați în serviciul de tutelă. Prin eforturile comune ale administrației publice locale și ale Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Cahul, în total 20 de copii din familii vulnerabile au fost luați la evidență și le-au fost acordate ajutoare bănești. Iar doi copii cu probleme grave de sănătate au beneficiat de sprijin financiar pentru tratament din contul bugetului municipal.

  • Să ne oprim puțin asupra procesului de lucru privind cazurile suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al persoanelor, inclusiv al copiilor. Ce faceți după ce primiți asemenea date de la Comisariatul de Poliție Cahul?

Evident, acordăm atenție maximă unor asemenea rapoarte și procedăm în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Astfel, cazurile persoanelor aflate în situaţii de risc precum şi modalităţile de soluţionare a problemelor apărute au fost și sunt examinate în mod minuțios în cadrul şedinţelor echipelor multidisciplinare, constituite din specialiști din diferite domenii, cu atribuții în protecția atât a copiilor, cât și a celor vârstnici. De exemplu, pe parcursul anului trecut au avut loc 28 de ședințe ale echipelor multidisciplinare. Ca urmare a acestor ședințe au fost întocmite procese-verbale, după care s-a desfășurat monitorizarea executării hotărârilor adoptate. În condițiile când s-au atestat cazuri de îmbunătățire a situației victimelor și s-au implementat planurile individuale de asistență, dosarele au fost închise.

  • În afară de echipele multidisciplinare, aveți și alte structuri implicate în combaterea violenței și altor fenomene negative legate de familie și copii?

Da, am decis că creăm pe lângă Primăria municipiului Cahul un Consiliu pentru protecția drepturilor copilului, dar și un grup consultativ al femeilor. La întrunirile acestora sunt abordate diverse subiecte sociale, după care organizăm mai multe activități, inclusiv acțiuni de prevenire a oricăror forme de discriminare, inclusiv violența în bază de gen și violența împotriva copiilor. De asemenea, în municipiu activează Centrul Maternal, aflat în subordinea DASPF Cahul, cu care colaborăm și unde pot fi adăpostite până la 20 de mame cu copii, victime ale violenței în familie.

  • În opinia Dvs., în calitate de reprezentantă a administrației publice locale, dar și de soție și mamă, care ar fi cauzele violenței în bază de gen și a violenței împotriva copiilor?

Violența, în general, manifestată sub orice formă, indiferent împotriva cui este îndreptată, este un fenomen intolerabil, de care trebuie salvată întreaga umanitate. Problema este cum reușim să atingem acest scop. Or, ne străduim de sute de ani să scăpăm de acest flagel, dar și azi încă mai suntem oripilați de statistici. Anume această realitate dureroasă ne duce, încă odată, la concluzia că violența, inclusiv cea în bază de gen, este un fenomen foarte complex și necesită abordare complexă și foarte insistentă. Este nevoie de multă muncă și multă atenție direcționată, focusată pe tot ceea ce înseamnă această problemă – factori provocatori, prevenire, încurajarea raportării și, nu în ultimul rând, protecția victimelor. Este mare nevoie de o abordare sistemică, continuă. De asta trebuie să se ocupe serios specialiști calificați, în cadrul unor instituții cu prerogative clare. Atâta timp cât de aceste probleme ne vom ocupa episodic sau doar prin intermediul unor comisii, calitatea sau, mai bine zis, eficiența cărora este influențată de plecarea unor membri (schimbarea locului de muncă sau încheierea mandatului într-o funcție publică) ori, să zicem, de implicarea mai puțin entuziasmată a acestora, nu vom avea rezultatele așteptate. Este adevărat, o eradicare completă este greu de imaginat. Cu siguranță însă, toate eforturile noastre comune trebuie să aducă la o remediere a situației, cel puțin. Nu ne putem ascunde după deget sau să „machiem” starea actuală de lucruri. Cazuri de violență bazată pe deosebirea de sex există și sunt inadmisibil de multe.
Din păcate, încă nu toate femeile noastre au nivelul de cultură, gradul de independență financiară, încrederea în forțele proprii și multe alte lucruri care le-ar asigura o viață cu demnitate, în afara multor pericole și, mai ales, cel al violenței. Sau au avut nenorocul de a accepta în viața lor indivizi cu vădite caracteristici de agresor, ori au avut nefericirea de a se ciocni cu persoane din afara moralității și conviețuirii civilizate. Victimele au nevoie de empatie și de ajutor. Foarte grav este că unele victime nu cunosc că au dreptul la acest ajutor, nu cred că pot scăpa de calvar, nu cred că agresorul va răspunde în fața legii. Aceste păreri trebuie schimbate. Deci, sunt multe de făcut, mai ales pentru a educa copiii noștri, viitori soți și soții, viitori părinți. Consider că într-o familie bună, în care am crescut și eu și pe care o am acum, violență nu poate exista. Noi, autoritățile publice locale, poliția, sistemul de sănătate, asistența socială, învățământul și alte instituții ale statului, suntem chemate să combatem, pe toate căile, violența în bază de gen și violența împotriva copiilor.

Vă mulțumim!

Interlocutor:
Ion CIUMEICĂ

Foto: Ion JALBĂ