CahulSocial

Cum poate fi salvat lacul Beleu din raionul Cahul?

Răspunsul la această întrebare l-au căutat participanții la o ședință de lucru convocată de către Iordanca-Rodica Iordanov, secretară de stat la Ministerul Mediului. Ședința a fost organizată, săptămâna precedentă, în urma vizitei de monitorizare desfășurată în luna mai 2022.

După cum informează Ministerul Mediului, astăzi, lacul Beleu din raionul Cahul se află într-o stare de degradare continuă.
Printre problemele cele mai important depistate în urma vizitei reprezentanților Ministerului Mediului în teritoriu, s-au constatat următoarele: colmatarea lacului Beleu prin intermediul gârlei Manolescu, colmatarea prin intermediul scurgerilor de pantă, colmatarea prin intermediul drumurilor de acces spre sonde.
Cu regret, acestea sunt efectele secetei din ultimii ani ca urmare a schimbărilor climatice.
Poluarea cu produse petroliere de la sonde, structura zonei umede denaturată, debitul de apă tot mai redus, înmulțirea excesivă a salciei etc. contribuie foarte mult la degradarea ecosistemului din regiune.
La întrunire au asistat reprezentanți ai autorităților de mediu, ai Întreprinderii de Stat Rezervația naturală „Prutul de Jos” și experți implicați în diferite perioade la cercetarea problemelor menționate mai sus.
Iordanca-Rodica Iordanov a atras atenția asupra necesității de a se stabili măsuri atât pe termen mediu, cât și pe termen scurt, prin implicarea și contribuția tuturor în vederea stopării degradării ecosistemului în ansamblu.
Cei prezenți au venit cu soluții care trebuie aplicate urgent, printre care: împădurirea, renaturarea gârlei Manolescu, reabilitarea gârlei Popovca, înlăturarea salciei excesive etc.
În scurt timp, experții și specialiștii din cadrul Ministerului Mediului vor elabora un plan de acțiuni care va fi examinat cu toate părțile interesate în vederea aplicării măsurilor pe termen imediat și identificării resurselor financiare necesare realizării acestor acțiuni.
Amintim că lacul Beleu este parte componentă a Rezervației naturale „Prutul de Jos”. Este unul dintre cele mai mari lacuri din Republica Moldova, cu o lungime de cinci kilometri și o lățime de doi km. Deși e bogat prin biodiversitatea sa, lacul se degradează, de la un an la altul, iar zeci de specii de păsări sunt pe cale de dispariție.

Ion CIUMEICĂ