Ştefan Vodă

Tarife noi la apă în orașul Ştefan Vodă

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noi tarife pentru operatorul care prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din orașul Ștefan-Vodă, transmite MOLDPRES.

„Pe  20 mai, în cadrul ședinței publice a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, au fost aprobate tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. Direcția de Producție ”Apă-Canal” din oraşul Ștefan Vodă, diferențiate pe categorii de consumatori. Acestea sunt: serviciul public de alimentare cu apă potabilă – pentru consumatorii casnici în mărime de 20,51 lei/m3, pentru consumatorii noncasnici în mărime de 48,74 lei/m3; serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate – pentru consumatorii casnici în mărime de 18,34 lei/m3, pentru consumatorii noncasnici în mărime de 24,50 lei/m3”, indică ANRE.

Conform actelor normative în vigoare, calculele prezentate de titularul de licență au fost supuse examinării având drept principiu suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor justificate, minim necesare operatorului pentru desfășurarea activității reglementate.