CantemirCultural

Concursul „La izvoarele înțelepciunii”,
dedicat vieții și creației lui Nicolae Dabija

Direcția generală învățământ Cantemir, în colaborare cu Secția cultură și turism Cantemir, a organizat și desfășurat etapa raională a Concursului Național de lectură „La izvoarele ințelepciunii”, ediția a XXXII-a, dedicat vieții și creației scriitorului Nicolae Dabija.

La Concurs au participat 30 de elevi ai instituțiilor preuniversitare din raion (clasele IX-XII), precum și din bibliotecile publice. În mod tradițional, etapa raională a fost precedată de ordinul Direcției generale învățământ, despre aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului, constituirii consiliului de organizare și jurizare a acestuia. În cuvântul de salut, Tatiana Cechir, șefa Direcției învățământ, a subliniat cu satisfacție faptul că învingătorii primei etape, locale, îndrumați de bibliotecarii școlari și profesorii de limba și literatura română, au studiat profund viața și activitatea scriitorului, lucrările recomandate, conform bibliografiei.
Etapa II, raională, s-a desfășurat în baza a două probe: Proba scrisă – Test despre viața și activitatea scriitorului; Proba orală – Recunoașterea unui fragment din opera lui Nicolae Dabija, a mesajului transmis de autor.
Îmbucurător este faptul că majoritatea concurenților au demonstrat o cunoaștere profundă a biografiei, vieții și activității, a operei scriitorului, astfel încât membrilor juriului nu le-a fost tocmai ușor să desemneze învingătorii. Locul I, cu cel mai mare număr de puncte, le-a revenit Gabrielei Miron (Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Cantemir, bibliotecară – Maria Caraman) și Margaretei Doina (Gimnaziul „I. Cojocaru”, s. Țiganca, bibliotecară – Angela Stepanov); pe locul II s-au clasat Filoteea Popescu (Gimnaziul Haragâș, bibliotecară – Lidia Roșca) și Ana-Maria Reguș (Gimnaziul „V. Pârvan”, s. Gotești, bibliotecară – Ana Buruianu); iar pe locul III – Ruslana Balan (Gimnaziul s. Porumbești, bibliotecară – Maria Dimici), Mirela Ciobotaru (Gimnaziul „M. Eminescu”, s. Baimaclia, bibliotecară – Maria Șargo) și Natalia Pîrciu (Liceul „N. Mihai”, s. Ciobalaccia, bibliotecară – Ludmila Dimitriu).
Și-au evaluat discipolii și Bibliotecile Publice din localitățile raionului: aici, locul I i-a revenit Marinei Doina ( LT „Dm. Cantemir”, or. Cantemir); locul II – Anastasiei Beșleagă (Gimnaziul ,,M. Eminescu”, s. Baimaclia) și locul III – Danielei Voroneanu (Liceul „N. Mihai”’, s. Ciobalaccia).
Elevii premianți au fost distinși cu diplome și cărți, ceilalți participanți au primit diplome. Le-au fost înmânate diplome și bibliotecarilor, cu ocazia Zilei Bibliotecarului, marcată la 23 aprilie.
Învingătorii etapei raionale sunt promovați în etapa a treia, republicană. Raionul Cantemir va fi reprezentat de Gabriela Miron, Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Cantemir, și Marina Doina, Liceul „Dm. Cantemir”, or. Cantemir.
Primii 10 învingători ai etapei republicane vor participa la etapa finală a Concursului. Învingatorii la etapa republicană (R. Moldova) și județeană (România) sunt promovați pentru participare la etapa finală, care este organizată, în colaborare, de catre Biblioteca Natională pentru Copii „Ion Creanga” din Chișinău si Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iași.
Participanților învingători li se acordă premii (două premii I, două premii II și două premii III) și diplome de participare.

Maria DOMENCO,
specialistă principală, metodistă, Direcția învățământ Cantemir