Administrația publicăCimişlia

Lansarea proiectului „Crucea Păzitoare a Creștinilor”

În data de 28 aprilie 2022, s-au întrunit într-o ședință de lucru Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia, Vasile Sidor, reprezentant al Asociației Obștești „Cimișlienii de Pretutindeni” și Vasile Lupașcu, arhitect-șef al raionului, reuniune la care a avut loc prezentarea unui nou proiect important pentru locuitorii orașului, precum și pentru întreg raionul Cimișlia – „Crucea Păzitoare a Creștinilor”.

Proiectul își propune unul dintre cele mai nobile scopuri – promovarea semnului creștinătății. Conceptul lui a fost elaborat de proiectanții din cadrul Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii Cimișlia”.
Crucea Păzitoare a Creștinilor este reprezentată printr-o construcție de metal cu o înălțime de 26 de metri, ancorată pe un postament de beton armat cu o înălțime de trei metri, astfel înălțimea totală a construcției constituind 29 de metri. Amenajarea teritoriului, căile de acces spre edificiu sunt executate cu folosirea materialelor naturale (lemn, piatră), pentru încadrarea cât mai armonioasă în cadrul natural al locului. De comun acord cu Agenția „Moldsilva”, a fost selectat un teren al fondului forestier în regiunea „Recea”, parcela nr. 73, amplasat în extravilanul orașului Cimișlia, în preajma străzii Toma Ciorbă, locația având o înălțime a reliefului de +130 de metru deasupra nivelului mării.
Consiliul Raional Cimişlia și primăria orașului, în parteneriat cu Asociația Obștească „Cimișlieni de Pretutindeni”, inițiază procesul de informare a tuturor locuitorilor raionului Cimișlia, precum și a băștinașilor care sunt stabiliți peste hotare, în promovarea ideii nobile de unire a tuturor națiunilor, a păcii și conviețuirii pașnice a tuturor creștinilor prin edificarea acestei Cruci.
Să fie cu Doamne ajută și într-un ceas bun!

www.raioncimislia.md