Social

Primăriile din Regiunea de Dezvoltare Sud au depus 156 de cereri de finanțare în cadrul Programului național „Satul European”

În total, 156 de cereri de finanțare, însoțite de documentele suport, au fost depuse, în perioada 22 martie – 20 aprilie a.c., la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, de către autoritățile publice locale din Regiunea de Dezvoltare Sud, care au aplicat la Concursul de propuneri de proiecte desfășurat în cadrul Programului național de dezvoltare locală „Satul European”.

Concursul de proiecte, se specifică într-un comunicat de presă, a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în comun cu agențiile de dezvoltare regională, la data de 21 martie anul curent, iar imediat după lansarea acestuia, în toată țara au fost inițiate sesiuni de informare și consultanță pentru potențialii aplicanți în vederea pregătirii și completării corecte a cererilor de finanțare.
Propunerile de proiectele depuse în cadrul Concursului au corespuns următoarelor domenii de intervenție:
1) Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale;
2) Construcția și renovarea infrastructurii sociale;
3) Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă.
Numărul cererilor de finanțare, depuse în Regiunea de Dezvoltare Sud, după domeniile de intervenție, se prezintă în felul următor:
Domeniul de intervenție 1. „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale” – 65 de cereri de finanțare.
• Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local – 39;
• Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public – 10;
• Măsura 1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale – 16.
Domeniul de intervenție 2. „Construcția și renovarea infrastructurii sociale” – 89 de cereri de finanțare.
• Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice – 36;
• Măsura 2.2 Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile – 3;
• Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale – 30;
• Măsura 2.4 Restaurarea/reabilitarea/reconstituirea/conservarea monumentelor/structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public – 20.
Pentru obținerea cofinanțării proiectelor implementate din sursele de asistență externă au fost depuse 2 dosare cu cereri de finanțare.
Numărul cererilor de finanțare, după raioane:
Basarabeasca – 5, Cahul – 31, Cantemir – 21, Căușeni – 25, Cimișlia – 16, Leova – 20, Ștefan Vodă – 21, Taraclia – 17.
În perioada ce urmează, ADR Sud va desfășura procedura de evaluare administrativă a cererilor de finanțare depuse de către primării, efectuând în cadrul acestui exercițiu mai multe vizite în teren pentru verificarea conformității/veridicității informațiilor prezentate de aplicanți.
Evaluarea tehnică a cererilor de finanțare se va desfășura în perioada 16-27 mai 2022. Ulterior, va fi elaborat un raport privind rezultatele evaluării tehnice. Raportul va fi prezent autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională pentru întocmirea proiectului Documentului Unic de Program și prezentarea acestuia pentru avizare Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale și, ulterior, spre aprobare prin hotărâre de Guvern. Promovarea spre aprobare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Anexei la Documentul Unic de Program va avea loc în perioada 6-24 iunie a. c.
Proiectele selectate vor fi finanțare din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
Amintim că, de la 23 martie și până la 11 aprilie 2022, au fost organizate nouă sesiuni de informare și instruire pentru autoritățile publice locale de nivelul unu din Regiunea de Dezvoltare Sud. În această perioadă, circa 370 de participanți interesați au fost informați și ghidați. Ulterior, în afară de sesiunile de informare, specialiștii ADR Sud au oferit consultări persoanelor interesate pe tot parcursul desfășurării etapei de pregătire a cererilor de finanțare și a documentației de însoțire.

Ion CIUMEICĂ

Foto: Depune cererea de finanțare și documentele de însoțire primarul orașului Leova, Alexandru Bujoreanu (în stânga imaginii)