CantemirEducație

Cel mai mare proiect de investiții în educație din țară

Proiectul „Reforma învățământului în Moldova” (2013-2022), realizat de Ministerul Educației și Cercetării cu susținerea financiară a Băncii Mondiale (costul total – circa 50 mln. de dolari SUA) se află în ultimul an de implementare. De aceea, putem deja releva unele rezultate: zeci de școli renovate și dotate conform standardelor internaționale în educație, mii de cadre didactice instruite în ceea ce privește competența profesională, sute de școli asigurate cu echipamente pentru educația incluzivă, laboratoare de fizică, chimie și biologie.

Despre acest proiect am discutat cu Tatiana CECHIR, șefa Direcției generale învățământ Cantemir, care ne-a relatat următoarele:

Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)” este implementat în perioada aprilie 2013 – august 2022 și sprijină Programul de Reforme al Guvernului prin finanțarea activităților care vor consolida calitatea educației, eficiența sectorului educației. În cadrul PRIM au fost realizate următoarele acțiuni: reabilitarea infrastructurii şcolilor de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de asigurare a calităţii, elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării: implementarea unui sistem modern de formare a directorilor de şcoală şi a cadrelor didactice; modernizarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME), ce va contribui la elaborarea politicilor bazate pe informații curente şi veridice în domeniul educației; consolidarea sistemului de testare și evaluare, inclusiv participarea consecutivă şi continuă a Republicii Moldova la Programul Internațional de Evaluare a Elevilor (PISA).
Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova” este structurat pe trei componente: 1. Îmbunătățirea calității educației: a) implementarea standardelor de asigurare a calităţii pentru şcoli; b) stabilirea programului de formare și salarizare a cadrelor didactice și manageriale; c) îmbunătăţirea sistemului de evaluare a elevilor; d) îmbunătăţirea calităţii sistemului informaţional de management a datelor; 2. Optimizarea sectorului educațional: a) îmbunătăţirea eficienţei în învăţământul general; 3. Consolidarea capacităților Ministerului Educației și Cercetării pentru monitorizarea reformei.

  • Și cine sunt beneficiarii proiectului PRIM?

Este vorba de elevii actuali şi viitori din țară, care vor avea parte de o calitate mai bună a instruirii, oferită de un sector al educaţiei mai eficient; cadrele didactice, pentru care va fi instituit un sistem mai modern de formare a personalului, va fi readus prestigiul profesiei de învățător/profesor; directorii instituţiilor de învățământ cărora li se va asigura autonomie managerială, participare la programe de instruire.

  • Și ce impact au avut aceste reforme pentru instituțiile din raionul Cantemir?

Printre cele 23 de școli de circumscripție renovate (reparație și dotări mobilier/echipament) din țară, se află și Gimnaziul „V. Pârvan” din comuna Gotești, unde au fost reparate interiorul și exteriorul clădirii, inclusiv blocul sanitar, instalată o rețea de apă și canalizare, îmbunătățite rețelele electrice, de ventilare, sistemul de încălzire, montate ferestre, construite căi de acces pentru copii cu nevoi speciale ș. a. De menționat că în cadrul proiectului au fost procurate și distribuite, cu titlu gratuit, în instituțiile educaționale 10.000 de laptopuri pentru elevii care nu aveau un dispozitiv pentru a se conecta la orele desfășurate online, 201 dintre acestea fiind acordate instituțiilor din raionul Cantemir. De asemenea, 160 de instituții din țară au fost asigurate cu laboratoare moderne, printre ele fiind Gimnaziul „M. Eminescu” din or. Cantemir, care urmează să primească dotarea cu echipament și materialele necesare pentru laboratoarele de fizică, chimie și biologie.
O altă realizare a proiectului este dotarea gratuită cu echipament respectiv pentru educația incluzivă a 100 de instituții, inclusiv șase din raionul Cantemir: gimnaziile Capaclia, „N. Botgros” din Chioselia, „G. Vieru” din Coștangalia, „Ion Creangă” din Cania, „M. Eminescu” din Cantemir și Liceul „N. Mihai” din Ciobalaccia, dotate cu tablete, laptopuri, dispozitive pentru urmărirea atenției, roboți educativi, lupe digitale, înregistratoare de voce, seturi de formare a memoriei vizuale, tastaturi cu vizibilitate sporită, tablete vorbitoare, aparate auditive ș. a., în valoare totală de 790.476 de lei.

  • Doamna Cechir, câte persoane din raionul Cantemir au participat în cadrul cursurilor de formare pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, de conducere, de sprijin, psihopedagogi, precum și a profesorilor care verifică examenele naționale de absolvire a gimnaziului sau a liceului?

Da, în cadrul acestui proiect au fost instruite peste 9000 de cadre didactice, printre ele, din instituțiile educaționale cantemirene, în 2016 – 11 directori și 29 de cadre didactice; în 2017 – patru directori, opt directori adjuncți și 23 de cadre didactice; în 2020 – 11 directori și 47 de cadre didactice, iar în anul curent – opt directori și 53 de cadre didactice, doi psihopedagogi și 23 de cadre didactice de sprijin.

  • Un alt beneficiu al PRIM este consolidarea sistemului informațional de management în educație modern (SIME)…

Menționez cu satisfacție că acest sistem de management funcționează cu succes în toate instituțiile de învățământ general din raionul nostru.

Doamnă Cechir, vă mulțumesc pentru interviu și vă urez mult succes!

A intervievat
Ion DOMENCO