Administrația publicăCantemir

Comuna Gotești, Cantemir, are simbolică teritorială

Consiliul comunal Gotești, raionul Cantemir, a adoptat decizia cu privire la aprobarea simbolurilor teritoriale ale comunei Gotești și a Regulamentului de utilizare a acestora. Simbolurile (autor – dr. Silviu Tabac, pictor – Andrei Gaidașenco) au fost compuse în baza chestionarelor heraldice, elaborate de Petru Gaidău, profesor de istorie din Gotești, autentificate de primarul comunei, Romeo Bolocan, precum și a informațiilor oferite de consilierul Sergiu Botnaru, etnologul Varvara Buzilă și de mai mulți chișinăuieni, originari din această comună (Ana Creangă, Veaceslav Stăvilă, Vasile Neculiță), a unor studii de documente istorice.

Angela Culicovschi, secretarul Consiliului comunal Gotești, a declarat că, prin această decizie, consilierii au aprobat simbolurile comunei, după cum urmează: stema și drapelul comunei Gotești; stema și drapelul satului Gotești și stema și drapelul satului Constantinești, parte a aceleiași comune.
Stema comunei, aprobată prin decizia Comisiei naționale de Heraldică reprezintă, pe azur, două fire de stuf (dat fiind că în preajma satului Gotești se întinde balta și lunca Prutului – n.n.), pe aur, încrucișate în săritoare și cantonate sus de o cruce latină radiantă, de același metal, la dextra de un soare, de asemenea de aur, iar la senestra de o semilună întoarsă de argint, ambii aștri figurați. Scutul timbrat de o coroană comunală de câmpie. Drapelul comunei reprezintă o pânză pătrată albastră, purtând în mijloc două fire de stuf, galbene, încrucișate în săritoare și cantonate la dextra de un soare, de aceeași culoare, iar la senestra de o semilună întoarsă albă, ambii aștri figurați. Stema și drapelul satului Gotești simbolizează cerul liber și senin, iar cea a satului Constantinești, situat pe valea râului Larga, care îl împarte în două mahalale, unite de un pod, astfel că palul de azur în stema satului simbolizează râul Larga, în apele căruia se reflectă cerul, și această situație geografică.
Regulamentul aprobat prevede că stemele și drapelele comunei și ale celor două sate se amplasează pe sediile și edificiile administrației publice locale, în birourile de serviciu ale funcționarilor publici, precum și în alte încăperi publice ce aparțin acestor autorități. De notat că în satele comunei Gotești s-au păstrat foarte bine tradițiile și datinile populare, doinele și baladele, încât etnomuzicologul Andrei Tamazlâcaru a reușit să culeagă aici în jur de 18 balade.

Ion DORU