Cimişlia

Aniversarea Unirii Basarabiei cu România, sărbătorită și la Cimișlia

Cu ocazia împlinirii a 104 ani de la decizia istorică a Sfatului Țării privind Unirea cu Patria–Mamă, reprezentanți ai societății civile și ai administrației publice locale de nivelurile unu și doi din orașul Cimișlia s-au adunat, duminica trecută, la Scara Prahovei din localitate, pentru a consemna această aniversare.

Despre importanța evenimentului de la 27 martie 1918 a vorbit în fața celor prezenți consilierul raional Ion Tașcă, profesor de istorie.
Asistența a depus flori la obeliscul eroilor neamului din cadrul acestui complex, dar și la statuia domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.
În continuare, la Biblioteca publică orășenească „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia s-a desfășurat o masă rotundă la aceeași temă. Mai mulți vorbitori, printre care s-au numărat veteranii mișcării de eliberare națională din acest teritoriu, Gheorghe Răileanu, consilier raional și orășenesc, Tudor Pozneac, director adjunct al Școlii Profesionale, Vladimir Carabulea, medic sanitar, Mihai Tărăcilă, pensionar, și alții. Aceștia au abordat o serie de probleme stringente din trecutul și prezentul Republicii Moldova, legându-le cu pericolul actual cauzat de războiul declanșat de către Federația Rusă împotriva Ucrainei.
Oratorii au subliniat că, în condițiile când nimeni, la nivel internațional, nu a anulat Actul de Unire a Basarabiei cu România, el rămâne a avea putere juridică și trebuie aplicat în practică.

Ion CIUMEICĂ