Cantemir

Securitatea muncii și sănătatea în școli și grădinițe

Aceasta a fost tema lecției desfășurată de către Dumitru Munteanu, inspector principal al Inspectoratului de muncă Cahul cu managerii instituțiilor preuniversitare și de educație timpurie din raionul Cantemir.

În cadrul întrunirii, Dumitru Munteanu le-a reamintit conducătorilor instituțiilor educaționale obiectivele securităţii şi sănătăţii în unităţile de învăţământ. Printre acestea se numără: cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în amenajarea, dotarea şi folosirea spaţiilor didactice de instruire, în scopul evitării producerii accidentelor de munca și a îmbolnăvirilor profesionale; pregătirea sistematică a angajaților, ucenicilor, elevilor şi/sau copiilor, pentru ca ei sa-şi formeze deprinderile necesare exerci¬tării corecte a oricăror operaţii din domeniul viitoarei specialităţii, în deplină securitate a muncii; aplicarea unor măsuri specifice de protecţie a muncii şi de preve¬nire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale cu prilejul organizării unor activităţi şcolare şi extraşcolare, cu precădere, în timpul lecțiilor practice în şcoală sau în unităţile economice (in-dustriale, de construcţii, agricole etc.).
Pentru evitarea accidentelor, este necesar ca personalul însărcinat cu îndrumarea lucrărilor practice să urmărească dacă s-a efectuat instructajul la locul de muncă; dacă uneltele, mesele de lucru, maşinile, instalaţiile, aparatele etc. sunt în bună stare de funcţionare, locurile de lucru sunt la înălţimile optime pentru elevi; echipamentul de protecţie pentru fiecare loc de muncă repartizat elevilor este în stare bună; dacă elevii poartă echipamentul individual de protecţie stabilit pentru fiecare loc de muncă etc.
De asemenea, este foarte importantă crearea la locurile de muncă a tuturor condiţiilor igienico-sanitare, iar la terminarea activităților, persoana responsabilă să aibă grijă de deconectarea maşinilor, a uneltelor de la priza de forţă, curăţarea de către elevi a locului de muncă, a echipamentului, uneltelor, maşinilor etc. şi aşezarea uneltelor, a sculelor în sertare sau dulapuri; respectarea tuturor măsurilor de igienă, prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în normativele în vigoare pentru locurile de muncă respective.
Dumitru Munteanu a atras atenția asistenței la evitarea cazurilor cu consecințe grave, cum s-a întâmplat în ianuarie anul curent la gimnaziul din satul Lărguța, când un bărbat a decedat la locul de muncă, din cauza neglijării și nerespectării regulilor de securitate a muncii, în timpul lucrărilor de reparație.
După prezentarea informației, Dumitru Munteanu a răspuns la întrebările managerilor școlari, legate de aspectele care pot preveni accidentele de muncă în instituțiile educaționale și înlătura riscurile de producere a acestora.

Text și imagine: Ion DORU