CantemirEducație

Grigore Vieru, comemorat
la o bibliotecă din Cantemir

Marele nostru poet național, Grigore Vieru, care la 14 februarie curent ar fi împlinit 87 de ani, a fost comemorat la Biblioteca Publică pentru Copii care-i poartă numele, din orașul Cantemir.

În condițiile pandemiei cauzate de Covid-19, bibliotecarii instituției le-au oferit posibilitatea de a prezenta, online, recitaluri de poezie viereană elevilor gimnaziului „M. Eminescu” din centrul raional. După cum ne-a comunicat Elena Leasnicova, specialist principal al bibliotecii respective, copiii au recitat cu emoții, inspirat, poezii din cele 60 de volume ale poetului, multe dintre se regăsesc în programele școlare, cunoscute și ca texte pentru alese melodii românești.
Grigore Vieru (n. 14 februarie 1935, Pererita, fostul judeţ Hotin, România, azi Republica Moldova – d. 18 ianuarie 2009, Chişinău) a fost un poet român basarabean. În 1993, a fost ales membru corespondent al Academiei Române.
Debutează editorial în 1957, fiind încă student, cu o plachetă de versuri pentru copii,„ Alarma”, apreciată de critica literară. În 1958, a absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, facultatea Filologie şi Istorie. Este angajat ca redactor la revista pentru copii „Scânteia Leninistă”, actualmente „Noi”. Anul 1968 aduce o cotitură în destinul poetului, consemnată de volumul de versuri lirice „Numele tău”, cu o prefaţă de Ion Druţă. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariţie poetică. În chiar anul apariţiei devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană. Trei poeme din volum sunt intitulate: „Tudor Arghezi”, „Lucian Blaga”, „Brâncuşi”, iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi Marin Sorescu. Asemenea dedicaţii apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică.
În 1973, Grigore Vieru trece Prutul, în cadrul unei delegaţii de scriitori sovietici. Participă la întâlnirea cu redactorii revistei „Secolul 20”: Dan Hăulică, Ştefan Augustin Doinaş, Ioanichie Olteanu, Geo Şerban, Tatiana Nicolescu. Vizitează, la rugămintea sa, mănăstirile Putna, Voroneţ, Suceviţa, Dragomirna, Văratec. Se întoarce la Chişinău cu un sac de cărţi. Mai târziu, poetul face următoarea mărturisire, devenită legendară: „Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul”.
Pe 16 ianuarie 2009, poetul a suferit un grav accident de circulaţie. A încetat din viaţă peste două zile, la 18 ianuarie 2009, în Spitalul de Urgenţă din Chişinău. Grigore Vieru a fost decorat post-mortem, la data de 20 ianuarie, cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce. Numele lui îl poartă mai multe instituții, străzi din Chișinău și Iași, bustul Poetului înfrumusețează Aleea Scriitorilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău.

Ion DOMENCO