CahulCantemirSocial

Abilitarea persoanelor cu dizabilități din raioanele
Cahul și Cantemir prin comunicare pentru revendicarea drepturilor și iradicarea discriminării

Patru localități partenere au fost implicate și instruite în activități de Advcacy cu privire la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și promovarea nondiscriminării în comunitate.

Grupurile Locale din satul Crihana Veche, mun.Cahul, comuna Gotești, satul Baimaclia,raionul Cantemir formate din: tineri majoritari, tineri cu dizabilități, reprezentanți APL, reprezentanți ai instituțiilor de menire socială din localitate au participat la workshop-uri, flashmob-uri, dezbateri cu scopul de a înțelege conceptul de implicare a persoanelor cu dizabilități și importanța acestora în rolul decizional al comunității.


Persoanele implicate în proiect s-au întrunit să elaboreze politici locale, să identifice probleme și să găsească soluții pentru rezolvarea acestora dând plus valoare persoanelor cu nevoi speciale.
Suportul acestor Grupuri Locale a fost oferit de Asociația Obștească „AZI”, propunându-și să identifice și să încurajeze victimele discriminării, să vorbească, să abiliteze persoanele cu dizabilități să vorbească din numele lor, să creeze video, fotografii, articole prin care să promoveze non-discriminarea și să le posteze în spațiul media, rețele de socializare, în ziare locale și regionale; să asiste persoanele cu dizabilități pentru a depune plângeri către instituțiile abilitate în protecția drepturilor lor.
Proiectul„Abilitarea persoanelor cu dizabilități din raioanele Cahul și Cantemir prin comunicare pentru revendicarea drepturilor și iradicarea discriminării” vine ca scop să sensibilizeze societatea, inclusiv autoritățile publice din raioanele Cahul și Cantemir privind necesitatea și promovarea amendamentelor legislative privind nedescriminarea persoanelor pe criterii de dizabilitate prin Grupurile Locale create.

Participarea la activități a fortificat capacitățile persoanelor cu dzabilități și a tinerilor identificând problemele cu care se confruntă și soluționându-le prin mijloacele de incluziune.
Drept rezultat, persoanele cu dizabilități știu să se implice în comunitate și să-și facă vocea auzită.
Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține Asociației Obștești „AZI”, care implementează proiectul „Abilitarea persoanelor cu dizabilități din raioanele Cahul și Cantemir prin comunicare pentru revendicarea drepturilor și iradicarea discriminării” şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.