CimişliaCultural

Expoziția pictorului Oleg Cojocari și a discipolilor săi, vernisată la Cimișlia

Prima manifestare culturală organizată în galeria de tablouri a Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia la începutul anului curent, s-a dovedit a fi inaugurarea unei expoziții de lucrări ale artistului plastic Oleg Cojocari și ale discipolilor săi, dat fiind faptul că dumnealui este cunoscut și ca un bun pedagog cu lecții ținute la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la Colegiul Național de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” și la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” (toate din Chișinău).


Un CV de excepție
Plasticianul Oleg Cojocari s-a născut la 25 aprilie 1959 în localitatea Trebisăuți din raionul Briceni și, după ce și-a făcut studiile la Școala Medie-Internat de Arte Plastice din Chișinău și a absolvit Institutul Poligrafic „Ivan Fiodorov” din orașul Lvov, Ucraina, s-a manifestat pregnant în domeniul graficii de carte și de șevalet, dar și în cel al picturii.
Oleg Cojocari este membru al Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici UNESCO, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova și membru al Uniunii Jurnaliștilor din țara noastră.
Din 1999, Oleg Cojocari a devenit rezident permanent la Cite des Arts cu sediul la Paris, Franța.
Lucrările graficianului se află în colecții de stat din patru țări ale lumii: România, Franța, Belarus și, evident, Republica Moldova, iar în colecții private se păstrează în nouă state, cum ar fi: Germania, Canada, Ucraina etc.
Oleg Cojocari a participat la 13 tabere internaționale de creație, desfășurate în șase țări, inclusiv la două (în 2010 și 2011) – în orașul Cimișlia. Protagonistul acestui eveniment a organizat până acum 10 expoziții personale în țara de origine, dar și în Franța, în România, tablourile lui au putut fi admirate în cadrul a 39 de expoziții de grup în astfel de state precum Italia, Slovacia, Rusia, Muntenegru și altele.
După cum am menționat mai sus, Oleg Cojocari a transmis dragostea pentru frumos numeroșilor săi discipoli, incluzând în expoziție câteva zeci de lucrări ale acestora. Printre ei se numără și fiica lui, Aliona, ale cărei trei tablouri au fost prezentate publicului cimișlian.
Vernisaj consacrat dublei sărbători
Dat fiind faptul că expoziția a fost deschisă în preajma Zilei Culturii Naționale și aniversării a 172-a a nașterii lui Mihai Eminescu, asistența constituită din angajați ai culturii, din pedagogi, din funcționari publici, din elevi, a vorbit și despre acestei subiecte. Cu atât mai mult cu cât Oleg Cojocari a ilustrat operele marelui nostru Poet național, a pictat portretul Veronicăi Micle.
Mai multe persoane, printre care Alexandru Bulat, directorul instituției gazdă, Vadim Torgai și Tatiana Aramă, vicepreședinți ai raionului, Tudor Crețu, artist plastic din orașul Cimișlia, Iulia Cojocaru, șefa Direcției cultură, tineret, sport și turism a Consiliului raional, și-au exprimat impresiile despre cele văzute, au dat o înaltă apreciere operelor vernisate.
În semn de profundă recunoștință pentru promovarea graficii și altor aspecte ale artei plastice, autoritățile raionului Cimișlia au înmânat pictorului o Diplomă de excelență.
Oleg Cojocari a mulțumit pentru ospitalitatea cu care a fost primit și a promis să revină la Cimișlia cu prima ocazie, la invitația autorităților raionale, pentru a organiza aici sesiuni de masterclass–uri pe domeniul artei plastice.
Expoziția respectivă poate fi vizionată la Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Artă (orașul Cimișlia, strada Livezilor, nr. 13) până la sfârșitul lunii februarie 2022.

Ion CIUMEICĂ