Cultural

La Vălenii de Munte are loc reafirmarea identității naționale (III)

În ziua de joi am vizitat Mănăstirea Cheia, ce îşi are începuturile la sfârşitul secolului al XVII-lea. Sfântul locaş poartă hramul Sfânta Treime şi este aşezată la poalele munţilor Ciucaş. Aici am descoperit un minunat cadru natural, un loc liniştit pentru reculegere. În curte am văzut o curăţenie impecabilă – copaci viguroşi, brazi, iarbă frumos îngrijită, muşcate înflorite în cerdacurile chiliilor. Am avut impresia că sfântul locaş este nepopulat, doar uşile peste tot deschise semnificau prezenţa călugărilor. La intrare în biserică am citit istoricul mănăstirii, care a fost în repetate rânduri supusă distrugerii, mai întâi şi-au lăsat amprenta aici turcii, reconstruită a fost mistuită de un incendiu.
Drumul a urmat la Muzeul „Flori de Mînă”, Cheia. Aici am ascultat o importantă informaţie despre rolul pietrelor în viaţa noastră. Proprietăţile lor au un mare impact asupra nivelului fizic şi psihic al fiecărui om, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate, dar şi pentru a menţine o stare mentală bună. Ele mai sunt purtătoare de energie. Este bine să le avem în casă, sunt utilizate pentru vindecare etc. A urmat vizitarea Muzeului de Antropologie „Francisc Rainer”, antropolog, fiziolog, anatomist, profesor, savant etc.
Popas am făcut la mănăstirea Suzana, din comuna Măneciu. Sfântul locaş este fondat în anul 1740. Aici sub cerul senin şi a mirosului de brazi duc rugaciunile către cer măicuţe harnice şi grijulii. Mănăstirea are hramul Sfântului Nicolae şi Acoperământul Maicii Domnului.
Ziua s-a încheiat cu vizitarea localităţii Homorâciu, unde am asistat la o frumoasă şezătoare organizată de Ansamblul Folcloric al Centrului de Cultură „Izvoarele”. Graţie domnului director Ioan Diaconu, om cu mare dragoste de localitatea natală, cu mare responsabilitate pentru localnici, orele petrecute alături de Clubul Seniorilor au fost de mare revelaţie, am văzut aici băştinaşi în etate, care au cântat fără suport muzical, au recitat versuri fără hârtie, au povestit multe lucruri interesante împărtăşind istorii auzite din moşi-strămoşi. Am cântat şi noi împreună cu ei. A fost pentru toţi o mare bucurie, am văzut în ochii multora dintre cei prezenţi lacrimi sincere, izvorâte din sentimentul respectului şi a dragostei de frate şi de ţară.
Cursurile de Vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte constituie un prilej deosebit de a reafirma identitatea naţională şi valorile definitorii ale poporului român. Tânăra generație este viitorul neamului nostru și este o mare bucurie când la cursuri sunt prezenți studenți,masteranzi, tineri de diferite profesii, care se interesează și doresc să cunoască istoria neamului nostru. Anul acesta cea mai tânără cursantă a fost Popa Simina, elevă în clasa a 8-a. Simina nu a lipsit nici o zi de la cursuri, a fost mereu activă, intrând în dialog cu profesorii universitari. Un dialog foarte interesant, plin de conținut s-a creat între Simina Popa și academicianul Valeriu Matei. Sala a fost mișcată de acest moment, iar la finalul dialogului i-au aplaudat furtunos și cu respect.
Vineri, 20 august 2021, la Centrul Cultural „Nicolae Iorga” au avut loc vernisarea expoziţiilor „Obiective arhitecturale restaurate”, realizate de Uniunea Naţională a Restauratorilor de monumente din România. Au fost prezentate bunurile restaurate. Au urmat comunicările arhitecţilor Călin Hoimărescu, Dan Victor Kisilewicz, Alexandru Bondrea și a lui Emilian Gămureac, director în cadrul Ministerului Culturii.
Apoi primarul oraşului Vălenii de Munte, Florin Constantin, a înmânat premii băneşti, diplome, flori unui număr de gospodari ce menţin curţile lor în excelentă îngrijire şi dau oraşului aspect de frumuseţe, creativitate, unde persistă cultura şi bunul gust.
Cursanţilor li s-au înmânat diplome de participare de către profesorul, doctorul Constantin Stere. Fiecare din noi a avut posibilitatea de la catedră să mulţumească gazdei pentru ospitalitate. Au urmat poze de grup.
Drumul spre Republica Moldova a fost însoţit de cântece. Fiecare din noi avea misiunea de a împărtăşi conaţionalilor informaţia acumulată.
La Chișinău urma să aibă loc un alt eveniment la Centrul Academic International “Mihai Eminescu”, în data de 22 august 2021, unde urmau să fie lansate trei antologi întitulate ,,Mărgăritare de dincolo de Prut”, ,,Sub flamura Unirii” și ,,Lumini de curcubeu în pandemie”.
Antologiile au apărut pe timp de pandemie la editura Amurg sentimental, director, poetul Ion Machidon. Inițiatoarea proiectului este poeta, publicista Gabriela Alef Machidon. În paginile acestor minunate cărți frații români de la Nistru până la Tisa, Dunăre și Marea Neagră, prin mesajele lor, au lăsat urmașilor noștri informații prețioase despre țara noastră și neamul nostru românesc.

Veronica PÂRLEA-CONOVALI,
istoric, scriitoare