Administrația publicăCimişlia

Ziua ușilor deschise la Serviciul de Asistență Psihopedagogică Cimișlia

Serviciul raional de Asistență Psihopedagogică Cimișlia a organizat, pe data de 8 decembrie curent, Ziua ușilor deschise, în contextul săptămânii educației incluzive. La eveniment au participat exponenți ai autorităților publice locale de ambele niveluri, cadre didactice școlare și preșcolare, părinți, parteneri.

Scopul evenimentului a fost diseminarea informației privind activitatea Serviciului raional de Asistență Psihopedagogică Cimișlia, precum și stabilirea unui mecanism de cooperare în vederea asigurării incluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale.
În luarea sa de cuvânt, Vadim Torgai, vicepreședinte al raionului pentru probleme sociale, a reconfirmat disponibilitatea Consiliului Raional Cimișlia de a oferi suportul necesar în funcționarea Serviciului, a apreciat profesionalismul și dedicația specialiștilor în domeniul dat.
În cadrul evenimentului, asistența a fost informată despre educația incluzivă în contextul procesului instructiv-educativ la nivel de raion, dar și ca parte a incluziunii sociale.
Vasile Surdu, șef al Direcției Învățământ General Cimișlia, a adus mulțumiri specialiștilor Serviciului Asistență Psihopedagogică pentru munca depusă și a dat asigurări că va sprijini în continuare dotarea și funcționarea la eficiență maximă a acestuia.
Pe de altă parte, Ana Donia, șefa Serviciului în cauză, a venit cu o prezentare despre activitatea, provocările și perspectivele instituției.
Evenimentul a culminat cu o vizită în birourile Serviciului raional de Asistență Psihopedagogică Cimișlia, aflat în incinta Direcției Învățământ General.

Octavian POPESCU