Administrația publicăCimişlia

Consiliul Raional Cimișlia s-a întrunit în ședință extraordinară

În una din zilele săptămânii precedente, Consiliul Raional Cimișlia s-a convocat în ședință extraordinară, la care au fost prezenți 30 din cei 33 de consilieri aleși.

După onorarea Drapelului de Stat și intonarea Imnului Republicii Moldova, în calitate de președinte al ședinței a fost votat consilierul raional Vasile Melente.
Inițial, pe ordinea de zi au fost incluse 21 de chestiuni, dar, după examinarea lor în ajun în cadrul comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional, trei dintre ele au fost retrase: privind modificarea statutului Instituției Publice Gimnaziul Porumbrei, privind modificarea statutului Instituției Publice Gimnaziul Cenac și privind aprobarea în redacție nouă a statutului Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”.
Totodată, în agendă a fost introdus un proiect de decizie propus de către Direcția Finanțe Cimișlia – cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2021.
Astfel, consilierii au examinat și au adoptat decizii asupra a 19 chestiuni. Cele mai multe dintre ele s-au referit la domeniul financiar. Spre exemplu, la ședință a fost votat, în prima lectură, bugetul raional pentru anul viitor. Acesta urmează a fi aprobat, la o altă ședință a Consiliului Raional Cimișlia, în lectura a doua, finală.
De asemenea, a fost modificat bugetul raional pentru anul curent, s-a decis alocarea mijloacelor bănești din Fondul de rezervă al Consiliului raional. S-a întâmplat aceasta după discuții ample, cu luări de cuvânt și cu întrebări din partea consilierilor raionali Veaceslav Moleșteanu, Gheorghe Răileanu, Victoria Cârlan, Ion Țurcanu, Andrei Coadă.
În continuare, a fost ascultat raportul de activitate al Azilului de bătrâni și invalizi din orașul Cimișlia pentru anul 2021.
Consilierii au aprobat încheierea Acordului de Cooperare între județul Iași din România și raionul Cimișlia din Republica Moldova.
La ședință s-a decis reorganizarea, de la 1 ianuarie anul viitor, a Secției Cultură, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional în Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism a autorității publice locale de nivelul doi.
Toate deciziile adoptate în cadrul ședinței extraordinare vor fi aduse la cunoștința populației prin publicarea pe pagină oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md și în Registrul de stat al actelor locale, în termenul stabilit de legislația Republicii Moldova.

Octavian POPESCU