CantemirCultural

Rezultate meritorii ale elevilor din raionul Cantemir

„În al limbilor tezaur/ Pururea o să rămână/Limba doinelor de aur,/ Limba noastră cea română”
(Grigore Vieru)

În scopul de a le cultiva elevilor interesul pentru studierea și cunoașterea limbii române, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova desfășoară concursul ,,Limba noastră-i o comoară…”. Acesta sensibilizează tânăra generație în ceea ce privește cunoașterea limbii materne, păstrarea diversității lingvistice și culturale între diferite popoare.
În cadrul ediției a V-a a concursului, etapa raională, desfășurată în format online, au fost propuse pentru a fi evaluate 12 produse video la cele două niveluri: învățământul primar – 5 produse și învățământul gimnazial – 7, din instituțiile de învățământ preuniversitar din raion.
Produsele digitale au fost evaluate conform criteriilor pentru cele două niveluri separat, acestea întrunind aspecte meritorii: conținut original, relevant, titluri sugestive, valori estetice, educative; s-a impus calitatea imaginilor, impactul vizual, corectitudinea comunicărilor scrise și orale.
Rezultatele finale au arătat că cel mai bine s-au prezentat elevii din următoarele instituții: nivelul I, învățământul primar (școala națională) – gimnaziile „Valeriu Hanganu” din Cociulia și din Câietu, „Mihai Eminescu” din Baimaclia, „Ion Creangă” din Cania și „Grigore Vieru” din Coștangalia; la învățământul gimnazial s-au impus discipolii dascălilor din Câietu, Baimaclia, Hănăseni, Țărăncuța, Porumbești și Cociulia, iar printre instituțiile alolingve – Gimnaziul-grădiniță din satul Câșla.
Felicitări câştigătorilor şi tuturor participanților la concurs, iar celor de pe locul I le urăm succes la etapa națională.

Ana BURDUJA,
specialistă superioară, Direcția generală învățământ Cantemir