CantemirSocial

Sezonul de încălzire implică și anumite riscuri

Temperaturile coborâte, care în acest an au fost resimțite mai devreme ca de obicei, a determinat și începutul sezonului rece înainte de vreme.

Cu regret, trebuie să constatăm că, pe parcursul a nouă luni ale anului 2021, în localitățile raionului Cantemir au fost înregistrate deja 20 de incendii, în urma cărora o persoană a decedat, focul cauzând și importante prejudicii materiale. Majoritatea incendiilor produse au avut loc în sectorul locativ, iar cauzele producerii lor sunt:
exploatarea incorectă a sobelor – patru incendii; imprudenţa în timpul fumatului – patru cazuri; încălcarea regulilor de montare şi exploatare a echipamentului electric – trei cazuri; scurtcircuit – un incendiu și alte cauze de imprudență cu focul – opt cazuri.
În contextul apropierii iernii, Serviciul Prevenție al Secției Situații Excepționale (SSE) a raionului atenţionează asupra necesității respectării cu stricteţe a normelor şi cerinţelor de protecție împotriva incendiilor: la începutul sezonului de încălzire, examinaţi și reparaţi sobele, coşurile de evacuare a fumului; este absolut necesar de a instala la gura sobei, pe podea, o tablă metalică cu dimensiunile 50x70cm; mobilierul urmează a fi înlăturat de la sursele de încălzire la distanța de circa 0,7m, iar de la uşa sobei -1,25m; nu aprindeţi focul la sobe cu benzină sau cu alte lichide uşor inflamabile, nu le supraîncălziţi; nu lăsaţi fără supraveghere sau pe seama copiilor minori sobele și alte surse de încălzire; nu închideţi canalele coşului de evacuare a fumului până la arderea completă a carburanţilor solizi din sobe, pentru evitarea intoxicației cu monoxid de carbon; plecând de acasă, nu uitaţi să deconectaţi de la reţeaua electrică aparatele electrice de uz casnic; este categoric interzisă exploatarea sobelor defecte, a instalaţiilor electrice şi altor agregate ce prezintă pericol de incendiu; evitaţi fumatul în încăperi; nu lăsaţi fără supraveghere cazanele, convectoarele, aragazurile.
În caz de incendiu, anunţaţi serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112.

Anatolie NASTAS,
ofițer superior, Serviciul
Prevenție al SSE Cantemir