CantemirSocial

Parteneriat local pentru piața muncii din Cantemir

Autoritățile publice locale din Cantemir au avut recent o ședință cu parteneri de implementare și beneficiari finali ai Proiectului „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns eficient la Covid-19 în Moldova şi aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Locale de Ocupare (LEP)”, finanțat de Organizația Internațională a Muncii (OIM). Au fost puse în discuție posibilitățile reale de angajare în câmpul muncii a persoanelor aflate în șomaj, în căutarea unui loc de muncă, elaborarea celor șase acțiuni ale LEP în scopul ajutorării persoanelor vulnerabile din localitățile raionului.

S-a constatat că suma de 231.319 dolari SUA, sub formă de vărsăminte directe, va contribui la dezvoltarea social-economică a raionului, din care până la 80 de mii de dolari au fost oferiți de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. În urma implementării acțiunii 2 „Crearea de locuri de muncă prin acces la servicii și finanțare în domeniul apicol”, au fost create 15 întreprinderi apicole, în luna iunie anul curent fiind perfectate și înmânate contractele de donație beneficiarilor. În urma participării la instruiri în domeniul apicol, precum și în cel al antreprenorialului, aceștia au obținut o mini-stupină echipată și zeci de familii de albine.
De menționat că prin programul ODIMM au fost identificate patru femei antreprenoare şi un tânăr antreprenor, care primesc câte 8-9 mii de dolari SUA pentru dezvoltarea afacerilor. Conlucrarea cu OIM a dat un nou imbold societăţii să contacteze şi să tindă spre schimbare, spre un mod de viaţă mai bun, spre deosebire de asociațiile obștești cu un spectru mai îngust de activități.
În urma implementării proiectului au fost înregistrate 187 de noi persoane la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă, dintre care șapte au dorit să se formeze profesional, iar 44 au fost deja angajate în câmpul muncii. La Uniunea Meșterilor Populari au fost înregistrați patru meșteri populari și opt ucenici din localitățile raionului, care au beneficiat de instruire și li s-a oferit posibilitatea de a deschide propriul atelier de muncă.
Participanţii la şedinţă s-au arătat deschişi spre colaborare şi în perioada următoare, activitatea tuturor partenerilor şi a membrilor fiind axată pe obiectivele propuse în parteneriatul local de ocupare.

Ion DORU