Social

Consecințele incendiilor pot fi devastatoare

În ultima perioadă, în localitățile raionului Cantemir continuă să se înregistreze un număr sporit de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de eliberare a terenurilor pentru semănatul de toamnă, precum şi aprinderii vegetaţiei uscate de către localnici.

În unele cazuri, cetăţenii ard resturile menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea stogurilor de paie și furaje uscate, şoproanelor, adăposturilor de animale sau construcțiilor auxiliare, ceea ce favorizează propagarea rapidă a focului la case, gospodării, la anexele acestora, precum şi la masive forestiere, aceasta soldându-se cu pagube mari, nemaivorbind de impactul negativ asupra mediului ambiant.
Ținem să le amintim tuturor că aceste cazuri de aprindere a vegetației uscate necontrolate sunt sancționate contravențional conform art.115 alin.(3) din Codul Contravențional. Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Secţia Situaţii Excepţionale Cantemir se adresează cu un apel către cetățeni: respectați măsurile specifice de prevenire a incendiilor; nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt; nu utilizaţi focul deschis la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de clădiri, instalaţii, materiale sau substanţe combustibile; nu lăsaţi focul deschis fără supraveghere, nu implicați în aceste acțiuni copiii și minorii; nu aruncaţi mucuri de ţigară, chibrituri aprinse sau materiale care mocnesc în vegetaţia uscată; respectaţi modul stabilit de colectare, păstrare şi transportare a resturilor vegetale; cetăţenii să se adreseze la primării în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurilor special amenajate pentru adunarea resturilor menajere şi a vegetaţiei uscată din localitate; supravegheaţi în permanenţă copiii şi interziceţi jocul acestora cu surse care ar putea provoca incendii (chibrituri, brichete etc.).

Anatolie CARAFIZI,
șeful Serviciului apărare împotriva
incendiilor, SSE Cantemir