Administrația publicăCahul

Alte 2,77 milioane de euro pentru dezvoltarea raionului Cahul

Ministerul Finanțelor, în numele Guvernului Republicii Moldova și al municipiului Cahul, și Banca de Dezvoltare a Germaniei (KfW), în numele Guvernului Republicii Federale Germania, au semnat Acordul suplimentar de implementare a grantului și proiectului „UE pentru Moldova: Apă curată pentru Cahul”, în valoare totală de 2,77 milioane de euro (grant).

Acordul în cauză este menit să co-finanțeze proiectul „Aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul”, finanțat în baza Acordului de finanţare şi a Proiectului încheiat, la data de 1 august 2018, între KfW, Republica Moldova şi municipiul Cahul.
Conform acestuia, KfW a acordat Republicii Moldova un grant de 23,5 milioane de euro, suplimentat ulterior de Uniunea Europeană cu 10,12 milioane de euro.
Scopul proiectului constă în reabilitarea și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă și de canalizare în raionul Cahul. Această activitate va aduce rezultate tangibile directe populației din raionul Cahul, prin minimizarea riscurilor pentru sănătate.
În mod special sunt vizate autoritățile administrației publice locale (municipalitatea Cahul, raionul Cahul, primăriile Cotihana și Crihana Veche), Societatea pe Acțiuni „Apă Canal Cahul”, Agenția de Dezvoltare Regională Sud și societatea civilă, avându-se în vedere îmbunătățirea protecției mediului și utilizarea mai inteligentă a resurselor naturale.
Prin această finanţare suplimentară, bugetul total al proiectului va însuma 36,4 milioane de euro de asistență nerambursabilă, inclusiv 12,9 milioane de euro – contribuția Uniunii Europene.

Ion CIUMEICĂ