Leova

Abilitarea cetățenilor în utilizarea tehnologiilor moderne de eficiență energetică și surse de energie regenerabilă

Cu suportul proiectului MSPL, în Regiunea de Dezvoltare Sud a avut loc un amplu proces de planificare regională, care s-a încheiat cu elaborarea unui șir de concepte de proiecte viabile în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. La finele anului 2017, a fost semnat acordul de finanțare cu Uniunea Europeană în vederea finanțării proiectelor prioritare identificate.

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice” este implementat în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. Una dintre acțiunile incluse în proiectul dat prevede Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova.
Astfel, în cadrul concursului de granturi pentru organizații neguvernamentale din regiunea sud, lansat în noiembrie 2019, AO „LT & Liceum” a venit cu o propunere de proiect „Abilitarea cetățenilor în utilizarea tehnologiilor moderne de eficiență energetică și surse de energie regenerabilă”. În baza procesului de evaluare, a fost selectată și contractată Asociația Obștească „LT & Liceum”, care și-a propus să soluționeze problema prin transmiterea de cunoștințe și formarea de abilități ale cetățenilor privind importanța implicării în rezolvarea problemelor eficienței energetice, utilizând tehnologii moderne, implementarea unor politici publice adecvate orientate spre încurajarea utilizării tehnologiilor moderne ce țin de eficiența energetică, creșterea capacității reprezentanților sectorului public și privat în folosirea tehnologiilor moderne de eficiență energetică, diseminarea largă a practicilor de succes în domeniu.
Proiectul a contribuit la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor, inclusiv elevi, părinți și angajați a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova privind importanța eficientizării energetice a clădirilor publice și private, utilizând tehnologii moderne ce țin de eficiența energetică, precum și utilizarea SER.
În cadrul proiectului s-a elaborat scenariul și s-au desfășurat 6 activități de conștientizare și informare a cetățenilor. În incinta Centrului Resurse și Mediu din or. Leova, care a avut drept scop creșterea conștientizării despre schimbările climatice și modalitățile de reducere a impactului asupra mediului prin eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie. În cadrul activităților au fost implicați elevi ai instituțiilor de învățământ din or. Leova, părinții elevilor, managerii instituțiilor de învățământ din raionul Leova, reprezentanți ai APL. S-au organizat dezbateri publice cu tematica „Creșterea conștientizării despre schimbările climatice și modalitățile de reducere a impactului asupra mediului prin eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie”, unde au participat și elevii de la Liceul Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca.
În cadrul investițiilor făcute în incinta Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova, a fost inaugurat un Centru de Resurse și Mediu pentru populația orașului Leova, cu condiții necesare livrării informației de a participa la procesul decizional legat de proiectele de investiții în folosirea tehnologiilor inovative ce țin de eficiența energetică și utilizarea surselor de energie regenerabilă, reparat calitativ și dotat corespunzător. În prejma Centrului a fost amenajată „Aleea Eficienței Energetice”, care include două seturi blat-masă cu panouri fotovoltaice și patru felinare de grădină.
Grație acestui proiect, întâlnirile din cadrul comunităților locale, prin evenimente specifice (întâlniri publice, vizite ghidate, întâlniri cu părțile interesate), a permis cetățenilor să își exprime părerile și să beneficieze de informații avizate de la experți și factori de decizie. Este o bună oportunitate pentru prezentarea activităților și a beneficiilor rezultate în urma implementării proiectului, contribuind astfel la succesul acestuia. Prin astfel de activități, proiectul a fost acceptat și susținut de către comunitatea locală. De asemenea, am obținut networking-ul cu alte proiecte.
A fost de mare ajutor diseminarea activităților și a rezultatelor, împărtășirea experiențelor de bună practică și dificultăți în implementare (informații utile pentru ceilalți beneficiari de proiecte UE sau pentru cei care vor să aplice pentru un astfel de proiect). De asemenea, a reprezentat o oportunitate pentru identificarea de noi idei. comunitatea a beneficiat de un șir de activități de conștientizare, care a sporit considerabil.

AO „LT & Liceum” este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Abilitarea cetățenilor în utilizarea tehnologiilor moderne de eficiență energetică și surse de energie regenerabilă” în orașul Leova.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este AO Centrul „CONTACT-Cahul”.
European Union in the Republic of Moldova ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala #UEpentruSocietateaCivilă
GIZ Moldova
Centrul CONTACT-Cahul

Dorin MARIN,
coordonator de proiect