LeovaSocial

Servicii de apă și canalizare calitative, moderne prin proiecte europene

Informarea și sensibilizarea locuitorilor cu privire la conectarea serviciilor de apă și canalizare din raionul Leova continuă. Sărbătorile naționale Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii Române au fost marcate prin flashmob-uri și velotur-uri în localitățile: Filipeni, Romanovca, Cupcui, Iargara, inclusiv orașul Leova.

În cadrul proiectului ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui” zilele de odihnă au fost petrecute prin informare și sensibilizare a publicului larg privind conectarea la serviciul de apă și canalizare din localități. Tinerii au organizat flashmob-uri și velotur-uri cu sloganul ”Servicii de apă și canalizare calitative, moderne prin proiecte europene”.
Obiectivele atinse au fost:
• Sensibilizarea cetățenilor din localitățile partenere, privind serviciile calitative de canalizare (Leova) și consumul de apă potabilă, îmbunătățirea stării de sănătate a populației datorită reducerii poluării mediului, în special a surselor de apă (Filipeni, Romanovca, Cupcui și Iargara);
• Promovarea unui mod de viață sănătos în rândul participanților și populației din localități;
• Popularizarea ciclismului în rândul tinerilor și adulților ca metodă de cunoaștere, descoperire și stabilirea de contacte amicale.

Cursa de ciclism și flashmob-urile au avut un caracter amator și nu unul de competiție.
Asociația Obștească ”AZI” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este Asociația Obștească Centrul „CONTACT-Cahul”.