foto: ceccarbusinessmagazine.ro/
CantemirSocialȘtiri pe scurt

Un nou proiect ce va proteja localnicii de dezastrele provocate de inundații se implementează în comuna Gotești, raionul Cantemir și în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui

Comuna Gotești implementează proiectul „Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor
provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești din raionul
Cantemir”, în baza unei finanțări nerambursabile contractate cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova
2014-2020, proiect ce se va derula pe parcursul a 18 luni ( începându-se pe 30.10.2020 – urmând să se finalizeze în
29.04.2023).


Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 423,382 euro, iar valoarea eligibilă totală a proiectului aprobat pentru Comuna Gotești este în valoare de 257.742 euro, dintre care:

 • 150,924 euro – contribuția Uniunii Europene, reprezentând 35,65%;
 • 106,818 euro – contribuția primăriei Ștefan cel Mare din bugetul local, reprezentând 25,23%.

Obiectivul general al proiectului presupune combaterea și prevenirea situațiilor de urgență cauzate dedezastre naturale (inundații provocate de ploi torențiale), creșterea siguranței cetățenilor și a proprietăților acestora prin realizarea de lucrări de regularizare a albiilor pârâurilor și râurilor aflate pe teritoriul comunelor Ștefan cel Mare și Gotești.

În prezent, Primăria Gotești se află în etapa de întocmire a Proiectul Tehnic de către proiectantul de
specialitate, urmând a fi predat către Primărie și demarată procedura de licitație publică privind contractarea unui
operator economic pentru executarea lucrărilor de construcții.
Activitățile propuse în continuarea implementării proiectului, sunt următoarele:

 1. Managementul proiectului;
 2. Informare și comunicare;
 3. Elaborarea strategiei pentru situațiile de urgență în prevenirea inundațiilor și eroziunea solului;
 4. Executarea lucrărilor de prevenire a inundațiilor.

În urma proiectului se va realiza:

 1. reducerea riscurilor de inundații, diminuarea daunelor produse de inundații, inclusiv protejarea alimentării cu apă a populației și asigurarea de activități economice, sociale și culturale;
 2. prevenirea și combaterea situațiilor de urgență ce conduc la protecția / îmbunătățirea infrastructurii de mediu și calității vieții
  sporind gradul de satisfacție al locuitorilor și siguranța mediului prin eliminarea riscurilor de inundare a caselor,
  terenurilor agricole și instituțiilor de lângă zonele inundabile ale pârâurilor incluse în planul proiectului care sunt
  reflectate în aspectele economice, sociale, administrative și de mediu ale unității teritoriale administrative.

Nicoleta Lisevici