SocialŞtefan Vodă

Se dorește crearea Parcului Național Nistrul de Jos

La invitația Consiliului de Administrare a Zonei Ramsar Nistrul de Jos, un grup de angajați de la trei instituții ale Romsilvei – Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Călimani și Parcul Natural Munții Maramureșului – au efectuat, în perioada 27-31 iulie anul curent, o vizită de studiu în regiunea respectivă.

Potrivit informațiilor oferite de către Olesea Bădilă, colaboratoare a Direcției economie și atragerea investițiilor din cadrul Consiliului Raional Ștefan Vodă, scopul acestei deplasări a fraților de peste Prut a constat în evidențierea experienței privind dezvoltarea capacităților comunităților locale din această zonă geografică a Republicii Moldova, pentru adaptarea la schimbările climatice, la conservarea și gestionarea resurselor naturale și, în mod special, pentru consolidarea cadrului legal și instituțional în vederea creării Parcului Național Nistrul de Jos.
Activitățile organizate pe parcursul celor câteva zile au scos în evidență practicile de management ale parcurilor naționale din țările vecine, care au experiență și abilități dezvoltate în administrarea regiunilor protejate, pentru ca ulterior ele să poată fi utilizate în activitățile de consolidare și gestionare a Zonei Ramsar Nistrul de Jos.
În timpul vizitei, primarii și alți reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul întâi, ai consiliilor raionale Ștefan Vodă și Căușeni au avut ocazia să interacționeze cu reprezentanții direcțiilor parcurilor, să afle mai multe despre succesele oaspeților, să contemple natura acestor locuri, pentru a înțelege mai profund aspectele conservării mediului ambiant, să se familiarizeze cu provocările cu care se confruntă administrațiile etc.
Participanții la întâlniri au rămas impresionați de gradul de consacrare și dedicație a reprezentaților ariilor naturale protejate, de consolidarea echipelor din teritorii și dedicația fiecăruia în exercitarea activităților.
Organizarea acestei vizite a fost posibilă datorită proiectului „Masuri de adaptare și reziliența la schimbările climatice și dezvoltare instituțională în Zona Ramsar Nistrul de Jos” realizat de Societatea Ecologică BIOTICA și de Asociația Obștească EcoContact, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Ion CIUMEICĂ