CahulSocial

Reorganizarea silviculturii în raionul Cahul

A fost pusă în aplicare Hotărârea Guvernului nr 890/2020 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, prin fuziunea a două entităţi silvice – „Manta-V” Cahul şi „Silva-Sud” Cahul – cu activitatea ulterioară în baza „Silva-Sud” Cahul.

Această modificare a structurii entităţilor silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva” are la bază doar raţiuni economice şi ţine de asigurarea unui management performant în ramura silvică şi dezvoltarea durabilă a silviculturii şi cinegeticii, informează provincial.md
Astfel, Dumitru Cojocaru, directorul Agenţiei „Moldsilva”, în discuţie cu angajații colectivului de silvicultori nou format, a declarat că reorganizarea acestor întreprinderi de stat are, în exclusivitate, scopul de a dinamiza rolul proprietății publice în structura economiei naționale, a menține performanțe sociale şi profituri rezonabile, de a optimiza cheltuielile administrative, precum și de a livra bunuri și/sau a presta servicii de calitate populației.
„Managementul comun al resurselor va aduce o serie de oportunități economice. Principalul avantaj ţine de viziunea centralizată asupra activității de gestiune durabilă a pădurii și a resurselor implicate. Aspectele de redimensionare a aparatului administrativ și de conducere vor determina eficientizarea efortului resurselor umane, dar și o viziune managerială uniformă și echilibrată”, se menționează într-un comunicat de presă.
Totodată, în cadrul entităţii silvice formate se regăseşte întregul colectiv al „Manta-V” Cahul, iar după reorganizare sunt gestionate circa 23000 de hectare de fond forestier.
„Comasarea entităților silvice permite ca întreprinderea de stat reorganizată să dispună de autonomie financiară. Activitatea se va efectua din veniturile colectate de la realizarea produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii, la prețuri rezonabile, către populație și instituțiile bugetare. De asemenea, există şi inițiativa Consiliului Raional Cahul în vederea comasării acestor două entități silvice”, a declarat Dumitru Cojocaru.
Pe lângă aceasta, specialiştii în domeniu afirmă că, în urma reorganizării entităților silvice, vor fi economisite, anual, mijloace bănești în valoare de circa 2 milioane 455,5 mii de lei, surse ce urmează a fi redirecționate pentru asigurarea funcționalității actualelor păduri, precum și a lucrărilor de extindere a fondului forestier național.

Ion CIUMEICĂ