Administrația publicăCimişliaCultural

Comemorarea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt

La data de 2 iulie 2021 s-au împlinit 517 ani de la trecerea în neființă a domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt.

În semn de omagiu, vicepreședinții raionului Cimișlia, Vadim Torgai și Tatiana Aramă, împreună cu angajații Consiliului raional, au cinstit memoria domnitorului, au vorbit despre trecut și au accentuat importanța lui Ștefan cel Mare în istoria Moldovei, după care au depus flori la monumentul voievodului din centrul raional.
Ștefan cel Mare și Sfânt a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504. A fost fiul lui Bogdan al II-lea, stând pe tron timp de 47 de ani, cea mai lungă perioadă de domnie din epoca medievală din Țările Române.
În timpul domniei sale, Moldova a atins apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială.
,,Subtil strateg și neînfricat luptător, diplomat neîntrecut, apărător al credinței creștine, promotor și constructor al artei și culturii epocii sale, el a lăsat ca mărturie cetățile de apărare, bisericile și mănăstirile cu arhitectura, pictura, broderiile și podoabele lor ce fac dovada atingerii ultimei culmi a desăvârșirii, fiind o expresie a voinței de creație a unui om de geniu” – așa l-a caracterizat posteritatea.
De-a lungul anilor, multor generații cuvintele sacre ale marelui Voievod rămân a fi testament și călăuză:
,,Moldova n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor urmașilor voștri, în veacul vecilor!”.

Octavian POPESCU