LeovaSocial

Amenajarea unui parc în satul Covurlui

În urma implementării unui proiect finanțat de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în centrul satului Covurlui din raionul Leova a fost inaugurat un parc modern, situat pe o suprafață de două hectare și jumătate.

Proiectul, se menționează într-o relatare a AIPA, vizează crearea zonelor de joacă și recreere pentru toți locuitorii satului, precum și amenajarea unui teren sportiv. Parcul va servi drept spațiu de odihnă și agrement pentru cei 1612 oameni, cât constituie populația acestei localități.
Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 476/2019 privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, suportul statului, la realizarea proiectului, a constituit circa 584 de mii de lei sau aproape 80 la sută din valoarea proiectului investițional. Banii au fost oferiți din mijloacele financiare ale Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
Prezent la evenimentul de dare în folosință a parcului din satul Covurlui, raionul Leova, Vadim Curmei, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, a specificat că susținerea autorităților publice locale în procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai și de muncă în comunitățile rurale este una din misiunile AIPA.
Oaspetele de la Chișinău a mai subliniat că finanțarea în avans a proiectelor dedicate dezvoltării mediului rural constituie o pistă de relansare a vieții la sat. Acest fapt se demonstrează prin realizarea și darea în exploatare a diverselor proiecte sociale care aduc plusvaloare nivelului de trai al localităților sătești prin sporirea calității vieții, dar şi a bunăstării generale.
Reamintim că, anual, din Fondul de subvenționare se alocă până la 15% pentru măsurile de sprijin dedicate edificării infrastructurii rurale, renovării şi dezvoltării așezărilor rurale, dar și diversificării economiei acestora prin activități nonagricole.
Ion CIUMEICĂ