Știri pe scurt

Ion Perju cu Secretarul de Stat – Ghenadie Iurco au efectuat vizite de monitorizare a 3 proiecte în proces de implementare de către ADR Sud din raionul Leova

În data de 11.06.2021, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – Ion Perju alături de Secretarul de Stat – Ghenadie Iurco, însoțiți de Culeșov Maria și membrii echipei ADR Sud, au vizitat 3 proiecte de anvergură ce sunt în proces de implementare în raionul Leova. Gazda oficială a întâlnirii a fost conducerea raionului.

Prima vizită de monitorizare a fost în cadrul Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova. Reamintim că Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” este unul de anvergură după valoarea investițiilor care se realizează în cadrul acestuia. Totodată, tehnologiile și materialele care sunt utilizate de către antreprenor pentru a reduce emisiile de CO2 și a conserva energia termică în scopul obținerii unei economii esențiale de resurse energetice și un confort termic sporit, accentuează faptul că liceul va beneficia de reconstrucții conform celor mai înalte standarde europene. Acoperirea financiară a proiectul este de aproximativ 63 milioane de lei.

Oficialii au fost informați despre etapele viitoare de reabilitare a Liceului în vederea îmbunătățirii condițiilor educaționale pentru profesorii și elevii instituției.

A doua vizită de monitorizare a avut loc în localitățile Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova.

Proiectul „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova” prevede construcția, la prima etapă, a rețelelor interioare de apeduct în localitățile Sârma și Tochile-Răducani din raionul Leova. La etapa a II-a, în cadrul acestui proiect urmează a fi construită rețeaua interioară de apeduct în satul Tomai din același raion.

Investițiile financiare au fost acordate din FNDR, iar până la data curentă, s-au valorificat circa 3 milioane de Lei, fiind atinse câteva obiective, precum: construirea a 27,05 km de rețele de distribuție a apei, a 59 de cămine de vizitare, a 805 branșamente către consumatori, a 2 castele de apă, a 2 rezervoare și 2 stații de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 20 milioane de Lei.

Al treilea proiect în implementare ce a fost vizitat de către Oficiali, echipa ADR Sud și conducerea raionului Leova, a fost „ Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova.”Localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova vor beneficia în anul curent, de rețele de apă potabilă, grație unui proiect finanțat de UE. Circa 12000 de locuitori vor avea acces la servicii de aprovizionare cu apă îmbunătățit. În acest sens, au fost construite circa 99 km de rețele de distribuție a apei, 3409 conexiuni ale consumatorilor, 2 rezervoare de apă, 5 instalații de dezinfecție a apei ș.a. Costul total al lucrărilor de construcție în cadrul proiectului este de peste 91 milioane de lei, dintre care circa 10 milioane de lei reprezintă contribuția locală a beneficiarilor.Oficialii cât și echipa ADR Sud în frunte cu directoarea Maria Culeșov și conducerea raionului, au analizat problemele ce pot apărea pe parcursul realizării lucrărilor și au venit cu propuneri de soluționare a acestora pentru a contribui la eficacitatea derulării procesului de lucru în cadrul celor 3 proiecte.