CăuşeniECOLOGIESocial

În raionul Căușeni s-a desfășurat acțiunea-concurs „Râu curat de la sat la sat”

Orașul Căușeni, satul Taraclia și localitatea Sălcuța au fost recunoscute învingătoare ale acțiunii-concurs „Râu curat de la sat la sat”, care a avut loc în acest raion de la 15 martie până la 1 mai anul curent.

În organizarea și desfășurarea acesteia a fost antrenată atât populația, cât și agenții economici din teritoriul aflat în subordinea Consiliului Raional Căușeni.
Acţiunea-concurs „Râu curat de la sat la sat” a avut drept scop curăţirea şi lichidarea tuturor focarelor poluante în apele curgătoare din această unitate administrative-teritorială.
Proiectul a prevăzut activităţi de curăţare a cursurilor de apă, izvoarelor, cişmelelor, a altor corpuri de apă ce formează reţeaua hidrografică din intra- şi extravilanul localităţilor, precum şi amenajarea zonelor de protecţie a lor.
În acest context și în scopul îmbunătățirii stării sanitaro-ecologice a așezărilor, amenajării și creării spațiilor verzi, prevenirii răspândirii maladiilor infecțioase, autoritățile publice locale au întreprins următoarele măsuri: curățarea, dezinfectarea și amenajarea tuturor sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă a populației; amenajarea și curățarea fântânilor publice prin evacuarea nămolului, spălarea surselor acvatice și clorinarea lor ulterioară; autorizarea și amenajarea poligoanelor de depozitare a deșeurilor; lichidarea gunoiștilor apărute haotic în locuri neautorizate și nedestinate pentru acest scop (râpi, zone de protecție a râurilor, șanțuri de evacuare a apelor meteorice etc., alte surse de apă) prin transportarea deșeurilor (menajere, solide, de grajd etc.) la poligoanele autorizate de depozitare a gunoiului; interzicerea incinerării reziduurilor colectate în cadrul localităților ș. a.
După încheierea perioadei respective, membrii Comisiei pentru organizarea și desfășurarea campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților s-au întrunit într-o ședință în care au făcut bilanțul rezultatelor înregistrate.
Conform fișelor de evaluare și a numărului de puncte obținut, Comisia a nominalizat localitățile învingătoare în concurs.
Este vorba de: orașul Căușeni – locul întâi, satele Taraclia – locul doi și Sălcuța – locul trei.
Cele mai salubre comunități vor fi premiate.

Ion CIUMEICĂ